Elidegenedés és emancipáció – konferencia

Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok
A Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégiumának konferenciája
2014. november 13-14.

marx szobor kozgaz

PROGRAM:
Csütörtök
Megnyitó: 9:20-9:30.

I. Plenáris előadók
Tamás Gáspár Miklós: „A kommunizmus az állítás mint a tagadás tagadása”.
9:30-10:05. Vita: 10:05-10:15.
Sebők Miklós: „Liberalizmus helyett szabadság: A magántulajdon és a munka problematikája”. 10:15-10:50. Vita: 10:50-11:00.
Kávészünet: 11:00-11:15.
A szekció: „Munka- és értékelméletek”
Balázs Gábor-Losoncz Márk: „Az érték, az áru, a munka – és ellenségei”.
11:15-11:45. Vita: 11:45-11:55.
Szitás Pál: „A munka fogalma Marxnál és Arendtnél”.
11:55-12:15. Vita: 12:15-12:25.
Novoszáth András: „Használati érték és csereérték Marxnál”.
12:25-12:45. Vita: 12:45-12:55.
B szekció: „Marx és a franciák”
Bene Adrián: „Jean-Paul Sartre marxista társadalomelmélete”.
11:15-11:35. Vita: 11:35-11:45.
Berkovits Balázs: „Marx és Foucault – Büntető rend és hatalom”.
11:45-12:05. Vita: 12:05-12:15.
Marosán Bence Péter: „A marxi filozófia mint az immanens élet fenomenológiája. Michel Henry Marx-olvasata”.
12:15-12:35. Vita: 12:35-45.

Ebédszünet: 12:45, 12:55-14:15.
II. Plenáris előadók
Kelemen János: „Elidegenedés, nyelv és munka Marxnál”.
14:15-14:50. Vita: 14:50-15:00.
Miklós Tamás: „Idegenben. Megjegyzések a Gazdaság-filozófiai kéziratok elidegenedés-elméletéhez”.
15:00-15:35. Vita: 15:35-15:45.

Kávészünet: 15:45-16:00.
A szekció: „Társadalom és történelem”
Szigeti Péter: „A marxi alapozású kritikai társadalom-elmélet specifikuma”.
16:00-16:20. Vita: 16:20-16:30.
Kiss Endre: „A fiatal Marx és a korai társadalomtudomány(ok)”.
16:30-16:50. Vita: 16:50-17:00.
Kiss Csaba: „Marx és Tocqueville a történelemről”.
17:00-17:20. Vita 17:20-17:30.
B szekció: „A velünk élő Marx”.
Böcskei Balázs: „Politikai cselekvés a posztmodern kavalkádban”.
16:00-16:20.
Vita: 16:20-16:30.
Ropolyi László:„Marx és az internet”.
16:30-16:50. Vita 16:50-17:00.

Péntek
III. Plenáris előadók
Heller Ágnes: „Empirikus és transzcendentális szint A tőkében”.
9:30-10:05. Vita: 10:05-10:15.
Kis János: „Marx és a liberalizmus”.
10:15-10:50. Vita: 10:50-11:00

Kávészünet: 11:00-11:15.

A szekció: „Ökopolitika, antropológia”
Antal Attila: „Marx, marxizmus, ökopolitika”.
11:15-11:35. Vita: 11:35-11:45.
Bakonyi Pál: „Cselekvés, technika, munka – Antropológiai és transzhumanisztikus vázlat Karl Marx és Helmuth Plessner nyomán”.
11:45-12:05. Vita: 12:05-12:15.
Czétány György: „A közös kategóriája a Német ideológiában”.
12:15:12:35. Vita: 12:35-12:45.

B szekció: „Eszmetörténet és kritika”.
Amelie Lanier: „A történelmi materializmus mint elméleti tévút, gyakorlati zsákutca és a szocialista államok legitimációs módszertana”.
11:15-11:35. Vita: 11:35-11:45.
Székely László: „Marx tanítása Palágyi Menyhért szemüvegén keresztül és a Gazdasági-Filozófiai Kéziratok”.
11:45-12:05. Vita: 12:05-12:15.
Horváth Péter: „Jacques Rancière: metapolitika”.
12:15:12:35. Vita: 12:35-12:45.

Ebédszünet: 12:15-14:15.

IV. Plenáris előadók
Ágh Attila: „Marx rendszere és a modern politológia születése”.
14:15-14:50. Vita: 14:50-15:00.
Szalai Miklós: „James Joyce Ulyssesének marxista olvasatai”.
15:00-15:35. Vita 15:35-15:45.

Kávészünet: 15:45-16:00

A szekció: „Elidegenedés, elnyomás, kizsákmányolás”.
Karikó Sándor: „Marx az erőszakról és a háborúról”.
16:00-16:20. Vita: 16:20-16:30.
Zeller Anna Eszter: „Elidegenült munka új köntösben: az új munkaformákról marxi megközelítésben”.
16:30-16:50. Vita: 16:50-17:00.
Kalous Antal: „Az elnyomástól a kizsákmányolásig”.
17:00-17:20. Vita: 17:20-17:30.
B szekció: „Kommunizmus és forradalom”
Marosán György: „Van-e jövője a kommunizmusnak?”.
16:00-16:20. Vita: 16:20-16:30.
Nagy Dániel Gergely: „Karl Marx kommunizmusképe a Gazdasági-filozófiai kéziratok tükrében”.
16:30-16:50. Vita: 16:50-17:00.
Farkas Henrik: „Marx, filozófia, forradalom”.
17:00-17:20. 17:20-17:30.

Kávészünet: 17:30-17:45.

Záróelőadás: Weiss János („A marxi elidegenedés-fogalom gyökereiről”).
17:45-18:30.

This entry was posted in HU and tagged , . Bookmark the permalink.