noMMA BLOG (2012-2016)

This blog has been active between January 2012 and October 2016 and as a form of struggle against the rise of the Hungarian ‘illiberal democracy’ installed by Viktor Orbán. It contains more than 1500 archive posts in 10 European languages. The circumstances and motivations of creating it can be read here.

The blog followed and documented the rise of a political system, documenting at the same time the activity of the activist group Free Artist (2012-2015)., and all the other cultural and social protest groups that tried to counteract against the transformations. Through its activity the blog made an attempt to raise awareness within the European public opinion about the social and political threats posed by the emergence of authoritarian populism, and ur-fascism,  Threats which by 2016 became Europe- and worldwide obviously visible.

It has been maintained and edited by ellenpolus  with the occasional help and support of many individuals, among whom biocsibe for a longer period (2012/11/13-2013/07/18).

Posted in HU | Comments Off on noMMA BLOG (2012-2016)

Küldj tiltakozó levelet az oktatási kormányzatnak!

Kérünk és biztatunk minden szakmai-, szülő- és diákszervezetet, és az oktatás ügye mellett elkötelezett szervezetet és magánszemélyt, hogy az oktatásban egyre súlyosbodó problémákkal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat minden rendelkezésükre álló csatornán keresztül juttassák el az oktatási kormányzatnak! Világosítsák fel a valós helyzetről ismerőseiket, tájékoztassák környezetüket, adjanak hangot a véleményüknek – akár a sajtó képviselőin keresztül! Ezt mi már megtettük.

 

tanitanek

 

Most arra kérünk, hogy küldd el Te is a tiltakozó leveledet Palkovics László oktatási államtitkárnak (laszlo.palkovics@emmi.gov.hu), Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárának (laszlo.odrobina@ngm.gov.hu) és Pölöskei Gábornénak, a KLIK elnökének (elnok@klik.gov.hu). Ez a levél egyben arra is szolgál, hogy emlékeztesse Palkovics László államtitkárt, hogy vállalja a nyilvános szakmai vitát a tanárok, a diákok és a szülők képviselőivel.
Ez a levélküldési akció a PDSZ miskolci alapszervezetének kezdeményezésére létrejött Miskolc Újra Megszólal összefogás országos kiterjesztése.
Bár nálad senki sem tudja jobban, hogy milyen problémákat kellene megoldania az oktatási kormányzatnak, az alábbi levélszöveget javasoljuk. Természetesen ezt kiegészítheted, ezért is kérünk egy másolatot az emailedről a tanitanekakcio@gmail.com email címre.
Itt következik a bemásolható szöveg. Előbb jelöld és másold ki a lenti szöveget (Ctrl-c). Aztán következzen az emailcímek betöltése a levelező programodba egy ide klikkeléssel (többnyire működik :), és másolhatod is be az email szövegét (Ctrl-v). A szöveg elején ne felejtsed el a három pont (…) helyére és a végére aláírásként beírni a nevedet!
Tiltakozom!
Én, … tiltakozom a felelőtlen és álságok oktatáspolitika gyermekeink jövőjét érintő káros hatásai ellen! 2016 januárjában hozta nyilvánosságra a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete azt a nyílt levelet, mely a magyar oktatási rendszer legfontosabb problémáit tárta fel.
A felelős döntéshozók azóta is csak megosztó, a közvéleményt megtévesztő látszatintézkedésekkel, közvetlen megfélemlítéssel és hazug propagandával próbálják elkendőzni a valóságot. Ám az akut problémák továbbra is fennállnak, sőt, a krízis tovább mélyül.
 • A diákok terhei nem csökkentek. Ráadásul a 2017-ben érettségizők új érettségi szabályok szerint vizsgáznak, utolsó tanévükre újabb óraterheket kaptak. Valódi megoldások helyett ad hoc-jellegű ötleteléssel („9 órai iskolakezdéssel”, „a szünidő átszervezésével”, „30 perces tanórák bevezetésével”) borzolják a kedélyeket és terelik el a figyelmet a valós problémákról.
 • · A nyugdíj előtt álló pedagógusoknak azt ígérték, „automatikusan” sorolják át őket magasabb, „pedagógus2”-kategóriába. Ehelyett most olyan „megoldáson” dolgoznak, mely az automatikus átsorolás helyett további többletterhet jelent számukra.
 • Az osztályfőnököknek és a munkaközösség-vezetőknek olyan vitatható jogszabályi rendelkezéssel adtak két óra órakedvezményt, hogy a gyakorlatban ez az „órakedvezmény” a legtöbb iskolában nem létezik.
 • A pedagógustársak érdekvédelmében tevékenykedő szakszervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácstagok órakedvezményét is ellehetetlenítették – munkásságuk nyilván egyre kényelmetlenebb a döntéshozók számára.
 • Számos iskolában az igazgatóválasztásnál semmibe vették az adott tantestület véleményét, szakmai döntések helyett politikai döntések születtek. Az igazgatóknak beígért, nagyobb anyagi és munkáltatói önállóságból egyelőre semmi nem tapasztalható.
 • Bizonyos iskolákban listázták és szankcionálták a tanárok kritikus véleménynyilvánítását.
 • A nevelési és oktatási munkát segítő kollégák valamint a technikai dolgozók továbbra is megalázóan alacsony bérért végzik a munkájukat, a számukra januártól beígért bérrendezés nem más, mint olcsó szemfényvesztés: legtöbbjüknek egy fillérrel sem fog nőni a jövedelme.
 • A szakképzés átalakításával kényszerpályára állították középiskolások százezreit. A közismereti tárgyak visszaszorításával gyakorlatilag lehetetlenné vált a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák diákjai számára az iskolaváltás és a nem szakirányú továbbtanulás. A természettudományos tárgyak helyett a szakgimnáziumokban olyan „kötelező komplex természettudományos tantárgy” bevezetése történt, melyhez nincs se tankönyv, se tanterv, se képzett szaktanár.
 • A tankönyvválasztás szabadságát továbbra sem állították vissza, a központilag iskolákra kényszerített könyvek nagy része tartalmi és szakmai hibákkal terhelt.
 • A pedagóguséletpálya-modell fókuszában még mindig az irreális mértékű, felesleges adminisztráció és néhány kirakat-óra áll.
 • A tanodák évek óta végzik el az állam helyett a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását és integrációját – a kaotikus pályáztatási rendszerrel, a pályázati kiírás késleltetésével mára az ő működésüket is ellehetetlenítette a kormányzat.
 • Az 58 „kicsi KLIK” megalapításával, mintegy lopakodó visszarendezéssel próbálják a korábbi, be nem vált központosítást konzerválni és fokozni. Már nemcsak a munkáltatói és finanszírozási jogokat központosítják, de az épület karbantartását is központi, állami fennhatóság alá helyezik.
Ezért követelem, hogy:
 • A tankerületek és az intézmények vezetőinek döntéseit ne a hatalomnak való megfelelési kényszer határozza meg, hanem a diákok, a családok és a munkavállalók érdekeit tartsák szem előtt. A hatályos jogszabályok értelmezésekor hagyatkozzanak a józan ész kritikájára!
 • A Nemzeti Pedagógus Kar tagjai a Köznevelési Kerekasztal munkájában többé ne vegyenek részt. Hiszen a kormány folyamatosan megszegi a megállapodásokat, a kerekasztal egy szakmaiatlan és diktatórikus oktatási rendszert legitimál!
 • Palkovics László oktatásért felelős államtitkár lépjen ki az előre megfogalmazott és szűrt kérdések, és a válogatott, megfélemlített intézményvezetők alkotta fórumok világából, és vállalja a vitát a sajtó nyilvánossága előtt a tanárok, a diákok és a szülők képviselővel!forrás: Tanítanék FB
Posted in akciók, HU, tiltakozások | Tagged , , | Comments Off on Küldj tiltakozó levelet az oktatási kormányzatnak!

A megszűnés szélére kerülhet a József Attila Kör

Közlemény és sajtótájékoztató

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) több évtizede végzi érdekképviseleti tevékenységét a kortárs fiatal irodalom területén. A folyamatosan csökkenő működési támogatások és a finanszírozási környezet okozta problémák miatt mára a működésképtelenség szélére sodródott, s ezzel veszélybe került a fennmaradása.

nagy_jak-700x311

A szervezet a többi reprezentatívnak tekintett írószervezet közül évek óta a legalacsonyabb minisztériumi támogatást kapja. Ráadásul az éves támogatások rendre ősszel érkeztek meg, így komoly nehézségeket okozott a mindennapi finanszírozási háttér bizonytalansága. A JAK 2014-ben 1.700.000 Ft, 2015-ben 1.000.000 Ft, 2016-ban pedig mindössze 760.000 Ft működési támogatásban részesült az állami költségvetésből. Ez az összeg a szervezet minimális működési kiadásainak alig 10%-t fedezi.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy civil művészeti szervezet fenntartása nem állami feladat. Az egyesületeknek a jogszabály szerint a működési költségeket a tagdíjakból kellene finanszíroznia. Ahhoz, hogy a JAK minimális működése tagdíjakból biztosítva legyen, minden egyesületi tagtól legkevesebb évi 40.000 Ft tagdíj befizetésére volna szükség. Egy olyan közhasznú egyesület esetében, amely reprezentatív szakmai szervezetként az állam jóváhagyásával a legfiatalabb művészek támogatására kötelezte el magát, ilyen magas tagdíj meghatározása és beszedése nem lehetséges. Fiatal tagjaink a művészi pályakezdés nehézségei mellett ilyen terhet nem tudnak vállalni.

A helyzet megoldása érdekében többször is kérelemmel fordultunk a felelős minisztériumhoz az írószervezetek működési támogatása vagy a pályázati rendszer átalakítása miatt. Idén külön azonnali támogatást kérelmeztünk a szervezet fizetésképtelenségének megakadályozása érdekében. Kéréseink mindezidáig érdemi válasz nélkül maradtak.

A JAK két és fél évtizede eltökélte, a legfontosabb feladata lesz a fiatal alkotók menedzselése, pályakezdésük segítése, a pályájuk elején járó szerzők munkájának támogatása, számukra bemutatkozási, publikálási lehetőségek teremtése hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Az egyesület vállalkozott továbbá a kortárs irodalom helyzetének, eredményeinek vizsgálatára és kutatására, a kortárs magyar irodalom külföldi megismertetésének elősegítésére, a magyar és a világirodalom párbeszédének fejlesztésére. Tagjaink valamennyien professzionális szakemberek a magyar nyelvterület egészéről, elismert alkotók és számos rangos szakmai díj tulajdonosai.

Az elmúlt évtizedek folyamatos munkája most megszakadhat. A JAK életében felmerülő súlyos probléma szorosan összefügg azzal a sajnálatos tendenciával, hogy a kortárs irodalom az állami támogatások terén a többi művészeti ághoz képest is rendkívüli mértékben alulfinanszírozott, s ezzel gyakorlatilag a folyóiratok révén is élő szakmai műhelyek, fontos szellemi központok lehetetlenülnek el.

Természetesen továbbra is próbáljuk megtalálni a megoldást, új pályázati forrásokat keresünk, és más szervezetekhez hasonlóan támogatásokat igyekszünk bevonni. Ennek eredményeiről később vagy csak megkésve tudunk majd beszámolni.

A szervezet helyzetéről a JAK sajtótájékoztatót tart 2016. június 7-én, kedden délután 15:00 órától a Kossuth Klubban.

2016. június 1.

forrás: JAK

Posted in HU | Tagged , , | Comments Off on A megszűnés szélére kerülhet a József Attila Kör

Az AICA, a FESZ, a JAK és a Szépírók Társasága közös nyilatkozata a Nemzeti Kulturális Alap új kollégiumainak delegálási folyamatáról

Az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata, a Független Előadó-művészeti Szövetség, a József Attila Kör és a Szépírók Társasága közös nyilatkozata a Nemzeti Kulturális Alap új kollégiumainak delegálási folyamatáról

MMAlogoF_1_haromsoros

A Nemzeti Kulturális Alap több mint 20 éven keresztül az autonóm szakmai döntéseken alapuló kultúratámogatás legfontosabb intézménye volt. Szakmai kollégiumokra épülő működésével hozzájárult a magyar kultúra sokszínűségének fenntartásához. A kormány 2015 végén egy olyan törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amely radikálisan csökkentette a szakmai szervezetek beleszólását az NKA pályázatok elbírálásába: előírta, hogy a Magyar Művészeti Akadémia delegáltjai kell, hogy kitegyék a kurátorok egyharmadát, további egyharmadot a minisztérium és egyharmadot a szakmai szervezetek jelölhetnek. Ez a módosítás az NKA szakmai autonómiáját, ideológiai semlegességét, demokratikus működését radikálisan korlátozza. A módosítási javaslat ellen tavaly novemberben tizennyolc szervezet tiltakozott az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, levelükben az MMA térnyerésén túl azt is kifogásolták, hogy ezt a súlyos változtatást semmiféle egyeztetés nem előzte meg a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel. Hoppál Péter államtitkár válaszlevelében azt ígérte, hogy konzultációra fogja hívni az aláíró civil szervezeteket, amire azóta sem került sor, a törvénymódosítást viszont 2015 decemberében megszavazta a parlament. Az NKA autonómiájával kapcsolatban további aggodalomra ad okot az az elképzelés, hogy az eddig önállóan működő Igazgatóságát beolvasztanák az Emberi Erőforrások Minisztériumába.

2016 januárjában az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata, a Független Előadó-művészeti Szövetség, a József Attila Kör és a Szépírók Társasága is meghívást kapott, hogy vegyen részt a szakmai szervezetek egyikeként az NKA új kollégiumainak delegálási eljárásában. Mivel azonban úgy látjuk, hogy az NKA módosított delegálási rendszere erősen korlátozza az Alap szakmai függetlenségét és ideológiai semlegességét, és félő, hogy a szakmai szervezetek által delegált kurátorok statisztaszerepbe kényszerülnek, úgy döntöttünk, hogy nem veszünk részt a delegálásban. Döntésünkről tájékoztattuk a delegálásban részt vevő többi szervezetet.

Ezzel párhuzamosan az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg az NKA státusával és működésével kapcsolatban:

1. Az NKA kollégiumaiban legyenek 2/3-os többségben az önálló, jól dokumentálható tevékenységet végző szakmai szervezetek által jelölt kurátorok;
2. Az MMA csak a szakmai szervezetek egyikeként, velük azonos jogokkal, privilégiumok nélkül vegyen részt a delegálási folyamatban;
3. A kollégiumok támogatási arányainak és más pályázatok forrásainak felosztása az MMA elnökének jóváhagyásától függetlenül történjen;
4. Az NKA Igazgatósága maradjon önálló intézmény.

Meggyőződésünk, hogy ezeknek a feltételeknek a teljesülése jelentené a minimális garanciát arra, hogy az NKA továbbra is a kulturális sokszínűség fenntartását szolgálja és kiegyensúlyozott, szakmai alapokon nyugvó intézményként működjön.

Budapest, 2016. február 4.

az AICA elnöksége
Kovács Zita, Lengyel Anna, Nagy Zoltán társelnökök, Független Előadó-művészeti Szövetség
Gaborják Ádám elnök, József Attila Kör
Gács Anna elnök, Szépírók Társasága

forrás: JózsefAttilaKör

Posted in HU | Tagged , , , | Comments Off on Az AICA, a FESZ, a JAK és a Szépírók Társasága közös nyilatkozata a Nemzeti Kulturális Alap új kollégiumainak delegálási folyamatáról

Az OTÉ követelései

Azonnali, a napi működést lehetővé tevő, kármentő beavatkozások

 • Gyermekek terheinek csökkentése
  • a heti 5 testnevelés helyett heti 3 – a délutáni tömegsport minőségi és vonzó, mindenki számára elérhető lehetőségének megteremtése
  • kötelező erkölcs- és hittan megszűntetése, életvitel, hon- és népismereti tantárgyak integrált oktatása
  • kötelező 16.00-ig benntartózkodás megszüntetése
  • lehetőséget az egyéni élethelyzetekhez igazodó, a gyermek érdekeit figyelembevevő, rugalmas óvodai benntartózkodásra
 • Pedagógusi munkateher csökkentése
  • a közoktatási törvény szerinti kötelező óraszám beállítása, helyettesítés, többletmunka kifizetése, a NOKS státuszok visszaállítása, a státuszok számának helyi feladatokra optimalizálása.

hivatlanul_logo2-023web2

 • Az iskolák biztonságos működtetését biztosító azonnali költségvetési átcsoportosítás.
 • Az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiájának helyreállítása.
 • A pedagógus-előmeneteli rendszer, a minősítés, és a tanfelügyelet jelenlegi formájának azonnali felfüggesztése, és a modern, korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig működő belső intézményi önértékelési rendszer visszaállítása.
 • A tankötelezettség korhatárának visszaemelése 18 évre.
 • Minden, a nem felmenő-rendszerben bevezetett intézkedés azonnali visszavonása, az eredeti feltételrendszer visszaállítása (szakképzés-érettségi, kéttannyelvű-érettségi, stb.).
 • A szakszolgálatok eredeti kapacitásának helyreállítása.
 • A szakközépiskolák közismereti óraszámcsökkenéssel járó átalakításának leállítása.
 • Érdemi, rendszeres érdekegyeztetésre alkalmas fórumok létrehozása és működtetése, az NPK megszüntetése.

Széleskörű párbeszéd és társadalmi, szakmai egyeztetést követően a rendszer struktúráját érintő változtatások

 1. Átlátható, kiszámítható és stabil normatív oktatásfinanszírozást! Az oktatásra fordított GDP hányad felemelése 3 év alatt a 2003-as szintre (5,7%)
 2. Önálló Oktatási Minisztériumot! Az önkormányzati rendszer átalakítása, járási önkormányzatok kialakítása, az iskolák ezek fenntartásába adása, a KLIK megszüntetése.
 3. 9 évfolyamos egységes általános iskola, korábbi kilépési pontok nélkül A szakképzés csak ez után lehetséges, kiemelt hangsúllyal az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésen. A szakképzés szabályozását úgy kell megváltoztatni, hogy az az oktatás a tanulók hosszú távú érdekeit szolgája a gazdasági szereplők rövidtávú érdekei helyett. Egy az egész életen át tartó tanulás lehetőségét biztosító, kidolgozott, gazdag  választási lehetőségekkel rendelkező, mindenki számára elérhető felnőttképzési rendszer kialakítása.
 4. A tartalmi szabályozás gyökeres átalakítása: az életkori sajátosságokat szem előtt tartó Óvodai Nevelési Program, valóban csak alaptantervi feladatokat ellátó NAT, nem kötelező, és bőségesen alternatívákat, mintákat nyújtó kerettantervi rendszer, az iskolák által a nem merev korlátok között szabadon formálható, az intézmények szakmai autonómiáját nem korlátozó helyi tantervek. Liberalizált tantervek mellett rögzített tanulási minimumkövetelményekkel történő szabályozást!
 5. Az oktatásra kapott EU támogatás felhasználásának áttervezése az oktatás modernizációjának érdekében, korrupciómentesen, nem a központi bürokratikus feladatok előtérbe állításával.
 6. A pedagógusminősítés, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a belső értékelés és a pedagógus előmenetel jelenlegi rendszereinek megszüntetése, egy új, intézményi önértékelést középpontba állító, az intézményekre, a szervezetekre koncentráló, alapvetően fejlesztő funkcióval bíró, professzionális értékelő szervezet támogatásával zajló értékelési szisztéma kialakítása.
 7. Szabad tankönyvválasztást és piackonform állami minőségbiztosítást! Általában: a piaci körülmények között minden másnál eredményesebben működni képes tevékenységi területeken a piaci viszonyok helyreállítása.
 8. Az esélyegyenlőtlenség a magyar oktatási rendszer legsúlyosabb problémája. Megoldása társadalmi szemléletváltást és komoly erőfeszítéseket igényel. Azonnal kezdődjenek el az esélyegyenlőtlenségek hathatós csökkentését eredményező gyökeresen új oktatáspolitika kidolgozásának szakmai és széles társadalmi együttműködésben zajló munkálatai.
  A pedagógusképzésben kiemelt hangsúlyt az inkluzív nevelési kompetenciákra.

Az állásfoglalás szövege oszthatóan innen letölthető.

Posted in HU | Tagged , , | Comments Off on Az OTÉ követelései

Elérkezett az utolsó óra – OTÉ-nyilatkozat

Az Országos Tantestületi Értekezlet – pedagógusok, nevelők, nevelést-oktatást segítők, diákok és szülők közös értekezlete – első gyűlése után az alábbi nyilatkozatot teszi.

Követeljük a kormányzattól az érintettek valódi és érdemi bevonásával az oktatás rendszerszintű problémáinak megoldását! Azonnali intézkedéseket követelünk az oktatás állapotának normalizálására! Támogatjuk a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét, a Teleki Blanka Gimnázium 16 pontját.

Illegitimnek tekintjük a Balog Zoltán által létrehozott Köznevelési Kerekasztalt, amely nem képviseli az érintetteket. A kormány ne önmagával tárgyaljon, hanem a valódi érintettekkel! Követeljük a közoktatás átfogó átalakítását, széleskörű egyeztetést a gyakorló pedagógusok és nevelésben részt vevők érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, szülőkkel és diákokkal! Nem hagyjuk, hogy látszatmegoldásokkal, közérzetjavító álintézkedésekkel hallgattassák el a tiltakozók hangját!

Balog Zoltán felhívására a KLIK cinikus módon február 3-ára, a miskolci tiltakozás időpontjára hívott össze köznevelési fórumokat a tankerületekben. Kérjük a pedagógusokat és támogatóikat, hogy február 3-án ne a tankerületi értekezleten, hanem a miskolci demonstráción vegyenek részt! Felhívjuk a pedagógusokat, akik nem tudnak eljutni Miskolcra, hogy a köznevelési fórumokon adjanak hangot a tiltakozók követeléseinek!

Követeléseink támogatása érdekében február 10-ére országos demonstrációra hívjuk fel az oktatásban, nevelésben érintetteket, és mindenkit, akinek fontos az oktatás jövője!
A tüntetéseket koordináló felület címe:
https://www.facebook.com/utolsoora/

Elérkezett az utolsó óra! A tiltakozásokat folytatjuk, és nem hátrálunk, míg a kormányzat nem kínál a valódi érintetteknek kielégítő megoldást!

Budapest, 2016. január 30.

Az első Országos Tantestületi Értekezlet résztvevői

Posted in HU, szolidaritás | Tagged , | Comments Off on Elérkezett az utolsó óra – OTÉ-nyilatkozat

Nyilatkozat – Magyar Filmművészek Szövetségének Elnöksége

A Magyar Filmművészek Szövetsége a leghatározottabban tiltakozik a kormány azon terve ellen, hogy a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet jogutód nélkül megszüntesse.

20150915tarr-bela1

Az archívum megszüntetésével bizonytalanná válik a páratlan értékű nemzeti filmvagyon sorsa, a közgyűjtemény, a könyvtár és a mozgóképtudományi kutatóbázis jövője.
A magyar filmkultúra egységes, és mint ilyen, a nemzet kultúrájának része és öröksége.
A filmarchívumok és filmintézetek a világ minden civilizált országában a nemzeti filmkincs őrzői, gyarapítói, a filmkultúra, filmtudomány és filmemlékezet középponti intézményei.
Ezek sorába tartozik a MANDA, amelynek jogelődjét 1951-ben alapították (Magyar Filmtudumányi Intézet és Film Archívum), majd hozzá 2011-ben digitális részt csatoltak, de még így, ebben az átalakított struktúrájában is jelenleg ez az egyetlen országos filmgyűjtemény és szakkönyvtár, amely gyűjti, gondozza, felújítja és hozzáférhetővé teszi a nemzeti filmkincset, a rendszerváltozásig készült magyar filmek jogtulajdonosaként ellátja a televíziókat, filmfesztiválokat, nemzetközi vetítéssorozatokat.
Mi, magyar filmalkotók, akik ezeket az értékeket évtizedek munkájával hoztuk létre, felszólítjuk a döntéshozókat, hogy ne számolják fel, ne kótyavetyéljék el a magyar mozgóképkultúra és filmemlékezet e nélkülözhetetlen intézményét, a magyar film barátait pedig, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tiltakozzanak az újabb kultúrarombolás ellen.

Magyar Filmművészek Szövetségének Elnöksége

Tarr Béla
elnök

forrás: Filmszövetség

Posted in HU, tiltakozások | Tagged , , , | Comments Off on Nyilatkozat – Magyar Filmművészek Szövetségének Elnöksége