Tiltakozás a Hóman szobor ellen

Nyílt levél Cser-Palkovics András polgármester úrnak és Székesfehérvár MJV Közgyűlése tagjainak

homan

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt önkormányzati képviselő Hölgyek és Urak,

a mai napon Székesfehérváron, a Bartók Béla téren mi, az őszinte nemzeti emlékezet felébresztésében érdekelt magyar polgárok szimbolikusan elfoglaltuk azt a helyet, ahova a városi önkormányzat 2015. december végén a Horthy-rendszer kirekesztőtörvénykezéséért súlyosan felelős Hóman Bálint szobrát akarja felállítani. Ezzel egyidőben tájékoztató kampányba kezdünk a város nyilvános terein, hogy a helyi közvélemény jobban megismerje a tiltakozó demonstráció okát, Hóman Bálint történelmi szerepét.

Nem vitatjuk, hogy Hóman Bálint középkorra vonatkozó történészi tevékenysége eredményes volt. Nem vitatjuk, hogy miniszterként az oktatásügy fejlesztéséért jelentős lépéseket tett. Továbbá nem mentegetünk semmiféle vele szemben később jogszerűtlenül lefolytatott eljárást.
Mégis úgy gondoljuk, hogy a XXI. századi Magyarországon, egy magát demokratikusnak tekintő európai államban köztéri szobor nem hirdetheti egy olyan politikus emlékét, aki kezdeményező szerepet vállalt a magyar zsidókat súlyosan diszkrimináló törvények megalkotásában, vagyis tevőlegesen hozzájárult hatszázezer honfitársunk tragédiájához.
A Hóman-szobor ügyét úgy tekintjük, mint annak a manipulatív kormányzati emlékezetpolitikának a töretlen folytatását, amely a budapesti Szabadság-téri “német megszállási emlékmű” botrányához is vezetett. Nem nézhetjük tétlenül, hogy hivatalos helyről ismét megerősítést nyerjen az egykori magyar állam és vezetőinek mentesítése a legsúlyosabb történelmi bűnök felelőssége alól. Akciónk folytatása és kiterjesztése a budapesti Eleven Emlékmű és a SzabadságSzínpad békés, civil tiltakozásának, amely az élő emlékezést– a személyes és családi emlékezet tárgyait, valódi dokumentumait és az emlékezők folyamatos jelenlétét – állítja szembe a hazug, üresen kongó bronztákolmányokkal.
Célunk, hogy megértessük a hatóságokkal és a közvéleménnyel: ennek a szobornak nincs helye sem Székesfehérváron, sem másutt.Ezért ma a kiszemelt köztéren felállítottuk a tervezett szobor árnyékképét, amelyet állványként installáltunk – és arra hívjuk a város és a környék polgárait, hogy – hasonlóan a budapesti Szabadság térhez – hozzák ide és helyezzék el rajta személyes emlékjeleiket! A személy- és helységnevekkel megjelölt kavicsok, fotó- és dokumentummásolatok, régi tárgyak mécsesek foglalják el a szobornak szánt helyet és emlékeztessenek arra, amit a kedélyes zsánerszobor egyszerűen eltagadna- Az installáció előtt elhelyezett, egymással szembefordított két fehér szék annak a társadalmi párbeszédnek a nélkülözhetetlenségére emlékeztet, amely olyannyira hiányzik mind a politika, mind a társadalmi élet mindennapjaiból, s amelyet az Eleven emlékmű beszélgetőköre is ösztönözni szeretne..

2015. december 7-én, hétfőn este 17.30 órától a helyszínen csendes tiltakozó demonstrációt tartunk. Ezt követően 18.00 és 20.00 óra között a moderált beszélgetést tartunk a Hóman-kérdésről és a nemzeti emlékezet problémáiról, amelyen mindenki részt vehet, aki elfogadja az Eleven Emlékmű-beszélgetések rögzített szabályait. Erre a beszélgetésre tisztelettel meghívjuk Önöket.
Tisztelt Polgármester úr, mint felelős vezetőt arra kérjük Önt , hogy a köztéri installációt ne kezeljék köztisztasági, városképi vagy egyéb rendészeti ügyként, és ne távolíttassák el, hanem tekintsék annak, ami: kegyeleti megnyilvánulásnak és szabad polgárok vélemény-nyilvánításának. .

Borsos János
Bosnyák Magda
Eperjesi Ágnes
Gyimesi Edit
Homoki Andrea
Kozma Katalin
Lima Maria Victor
Lőrinc Lilla
Palkovics Balázs
Sebő Judit

Székesfehérvár, 2015., november 29.

Eleven Emlékmű FB
video

This entry was posted in akciók, HU, tiltakozások and tagged , , , . Bookmark the permalink.