Két újabb koporsószög

A könyvtárak, levéltárak, múzeumok, művelődési házak dolgozói már régen nem tudják elképzelni, hogy még további csapások is sújthatják a kulturális alapellátást.

Hat éve:
 semmiféle bérrendezés nem történt,
 elvették a tizenharmadik havi fizetést,
 megszüntették a továbbképzési támogatást,
 elvették a dokumentumvásárlási hozzájárulást,
 számos intézménynek lényegesen csökkent a költségvetési támogatása.
 20 %-os létszámleépítés zajlott a legjelentősebb intézményekben,
 jelentős könyvtárak évek óta semmilyen napilapra nem tudnak előfizetni,
 a múzeumoknak az alapvető állagmegőrzési munkájához hiányoznak az eszközeik, és az elemi gondok felsorolását hosszan lehetne sorolni.
Ám úgy látszik, hogy van még út lefelé.
A tervezett adótörvények két újabb súlyos kárt okoznak ezeknek az ellátó rendszereknek és dolgozóiknak:
– Amennyiben a tervezett mértékben emelik a cafetéria juttatások adóját, azt egyetlen egy közgyűjteményi és közművelődési intézmény sem tudja kigazdálkodni, ezért meg fogja szüntetni a maradék, szerény cafetéria juttatását is. Ennek révén az állam nem több bevételre fog szert tenni, hanem semmire sem. Ugyanakkor az igazi vesztesek lesznek azok a kollégáink, akik több évtizedes munkaviszonnyal és szakmai képesítéssel rendelkezve a létminimumnál is kevesebbet keresnek (a nyugdíjtörvény és a bértábla közötti ellentmondás következtében) most elvesztik ezt a legutolsó jövedelemkiegészítő kedvezményt is.
– Mindezen gondokat tetézi a tervezett internetadó, amely egyszerre okoz megoldhatatlan problémát az intézményeknek és munkavállalóiknak. Olyan bérszínvonalon állnak a kultúráért dolgozó szakemberek, hogy igenis jelentős gondot okoz néhány száz forint újabb teher is. Hasonló módon az intézményeknek, amelyekben mind a dolgozók, mind a látogatók sok giga tartalmat használnak az internetről. A látogatók egy része, általában a szegényebb rétegek tagja, aki otthon eddig sem tudott géphez és hálózathoz jutni, kifejezetten emiatt jár(t) könyvtárba, művelődési házba. Most már lehet, hogy ott sem lesz internet, az is csak a gazdagok kiváltsága lesz.
Ez a rendelkezés egyszerre okoz hátrányt a kulturális intézményeknek, a dolgozóiknak, a használóiknak, miközben újabb szöget ver a kultúra koporsójába is.
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete határozottan tiltakozik mindkét tervezett intézkedés ellen, és elvárja az Országgyűléstől, hogy ne növelje tovább a kulturális és társadalmi szakadékot, hanem annak az áthidalására alakítson ki programot.
Budapest, 2014. október 29.
Földiák András
elnök

forrás: KKDSZ

This entry was posted in HU and tagged , , . Bookmark the permalink.