A Rajk László Szakkollégium tagságának állásfoglalása a Kormány szakkollégiumokat érintő politikájáról

A Kormány  2014. augusztus 29-én 220/2014. számú rendeletében módosította többek között korábbi, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) számú rendeletét, mely a szakkollégiumi forma állami elimerését és működésének alapelveit tartalmazza. Ez a szeptember 1-jével hatályba lépő rendeletmódosítás hatályon kívül helyezte azokat a rendelkezéseket, melyek a szakkollégiumi autonóm minősítési rendszer működését tartalmazták, a szakkollégiumok nyilvántartásának és ellenőrzésének feladatait pedig az Oktatási Hivatal jogkörébe utalta.

Kollégiumunk diákjai nem értenek egyet a kormányrendelet módosításával. A szakkollégiumok által közösen fenntartott minősítési eljárás megfelelően működött, és a szakkollégiumi modell értékeinek fenntartását célozta: diákok együttlakását, az öntevékeny szakmai munkájukat és a diákönkormányzati működésüket.  A már kipróbált minősítési eljárást a rendeletmódosítás nem helyettesíti semmivel: az Oktatási Hivatal jövőbeli nyilvántartásba vételének követelményei nem ismertek és az eddigi gyakorlat alapján csak formális, adminisztratív megfelelést jelentenek.

Azt gondoljuk,  Magyarország mindenkori kormányának és döntéshozóinak ki kellene állnia a magyar felsőoktatás és tehetséggondozás értékeiért, védeni kellene azokat. A szakkollégium egy egyedülálló magyar tehetséggondozási forma, mely egyértelmű eredményekkel rendelkezik, működésük alapelvei pedig tisztán átadhatóak. Így érthetően, egyre több diákközösség számára lesz vonzó az országban. A minősítés célja, hogy új és régi diákközösségek körében fenntartsa a szakkollégiumi modellt a jelenlegi értékes formájában. Azzal, hogy a kormányzat nem ismer el egy ilyen eljárást, és ezzel párhuzamosan egy tartalmatlan adminisztrációt végez, kinyilvánítja, hogy nem fontos számára az értékek védelme, és a szakkollégiumi mozgalom eddigi eredményeinek tiszteletben tartása.

Őszintén bízunk abban, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal a szakkollégiumok adminisztrációja során olyan munkát fog végezni, mely hosszú távon nem fogja értéktelenné és súlytalanná tenni a szakkollégium szó jelentését. Továbbá abban is bízunk, hogy a kormányzat a jövőben nem kíván autonóm diákközösségek életébe aktívan beavatkozni és formálni azokat. A mostani kormányrendelettel megszületett szabályozás ezekre nem ad semmilyen biztosítékot.

Rajk László Szakkollégium
Budapest, 2014. szeptember 15.

forrás: rajk.eu

This entry was posted in HU and tagged , . Bookmark the permalink.