A MAB állásfoglalása az NFTV módosításáról

A magas szintű felsőoktatás a nemzet kincse

Felsőoktatásunk átgondolatlan törvénymódosításokkal és PPP beruházásokkal, a demográfiai adatokat figyelembe nem vevő oktatáspolitika nyomán nehéz helyzetbe került. A helyi érdekeket előtérbe helyező támogatások a források szétaprózását, a képzések színvonalcsökkenését eredményezték. Nem halogatható a felsőoktatás szervezetének, finanszírozásának átgondolása, minden érdekelt fél bevonásával történő alapos megvitatás után egy koherens felsőoktatási törvény elfogadása.

A legutóbbi módosítás olyan paragrafusokat emelt a törvénybe, melyek az egyetemi tanárok presztízsét megkérdőjelezik. Indokolt, hogy egyes területeken alkotói eredmény alapján legyen a kiváló szakember professzor, ám a művészetek, sporttudomány területén is csak azok váljanak egyetemi tanárrá, akik kiváló oktatók és nem csak neves művészek, sportolók. Utóbbiak számára megfontolandó speciális egyetemi tanári cím adása, szigorú minőségbiztosítási eljárással.

A MAB a jelenlegi jogszabályi keretekben nem tudja teljesíteni az európai sztenderdeknek való megfelelést. A sebtében végrehajtott törvénymódosítás, az egyetemi tanári kinevezések megengedő volta, a MAB minőségi kifogásainak figyelmen kívül hagyása miatt kétséges a közelgő értékelésnél a MAB ENQA tagságnak való megfelelése. Az esetleges kudarc hatalmas erkölcsi és anyagi károkat okozhat a magyar felsőoktatásnak. A MAB elvárja a Parlamenttől, hogy megfontolt, a minőséget garantáló felsőoktatási törvényt fogadjon el.

2014. augusztus 1.

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

forrás: MAB

This entry was posted in HU and tagged , . Bookmark the permalink.