Holokauszt emlékév tiltakozások / Jewish groups and other cultural societies rejecting Hungary’s grants for Holocaust events

(scroll down for English)

1. 28.01.2014 Érsekújvári Zsidó Hitközség

“(…) a Nové Zámky / Érsekújvári Zsidó Hitközség vezetősége egyhangúan úgy döntött, hogy a Magyar Kormány Civil Alapja adta, a megemlékezési rendezvényeket támogató pénzügyi támogatást nem fogadja el, és a már megítélt 1,5 millió Ft hozzájárulásra szerződést nem köt.”
tovább: Hírek.sk

2. 03.02.2014. Frankel Zsinagóga
“A Frankel Zsinagóga Alapítvány egyetértésben a Frankel zsinagóga közösségével nem kívánja felhasználni azt az anyagi támogatást, melyet a Magyar Kormány Civil Alapjától nyílt pályázat során a vészkorszak hetvenedik évfordulójának megemlékezési rendezvényeire nyert.”
tovább: Bálint Ház FB

3. 04.02.2014. A Nyíregyházi Zsidó Hitközség
a tagság túlélőinek teljes egyetértésével – ezennel lemond a Civil Pályázaton nyert nyolcmillió forintról. Alábbiakban a Nyíregyházi Zsidó Hitközség a mai nappal keltezett közleményét olvashatják.
tovább: Mazsihisz

4. 05.02.2014. ZSIKK – Zsidó Nyári Fesztivál
“A Zsidó Nyári Fesztivál szervezője, a Zsidó Idegenforgalmi és Kulturális Központ tájékoztatja a Mazsihisz vezetőségét, hogy a jelenlegi, felháborító helyzetre való tekintettel a civil pályázaton elnyert teljes összeget 24 millió forintot visszautasítjuk, és a jelenlegi kormány által szervezett Holokauszt emlékéven nem kívánunk részt venni.”
tovább: Szombat

5. 05.02.2014 Dohány Körzet
“Az Alapítvány úgy döntött, hogy a kialakult helyzetben a megítélt támogatást nem fogadja el, illetve azt visszautasítja. A temetőkert rendbehozatalának megvalósításáról az Alapítvány nem mond le, azt más forrásból biztosítva kívánják megvalósítani.”
tovább: Szombat

6. 06.02.2014. Gólem Színház
“Különös nyugtalansággal és mély megbotránkozással szemléljük mindazt, ami az utóbbi időben Magyarországon folyik: a szélsőséges nézetek térnyerése és azok legitimálása, a Horthy-korszak pozitív színben való feltüntetése, a Nemzeti Alaptanterv átírása és nyilas írók kanonizálása, vagy éppen a Szabadság térre tervezett német megszállási emlékmű léte egyre nagyobb aggodalommal tölt el bennünket.
(…) a Gólem Színház úgy döntött, hogy a magyar kormány Civil Alapjának támogatását nem fogadja el, a megítélt 2 millió forintot visszaadja. Azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy semmilyen módon nem ítélkezünk egyetlen civil és egyéb szervezet fölött sem, amelyek bármilyen okból az említett támogatást megtartják, és előzetes terveik szerint felhasználják, mert mi is úgy tartjuk, hogy: „aki visszaadja nem hülye, aki megtartja nem gazember.”
tovább: 7ora7

7. 08.02.2012 Bét Orim Zsidó Hitközség
A Bét Orim Reform Zsidó Hitközség – mint a legnagyobb nemzetközi zsidó vallási szervezetnek, a Progresszív Zsidó Világszövetségnek (WUPJ) magyarországi tagszervezete – visszautasítja a magyar kormány által kiírt, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 pályázaton elnyert tízmillió forintot. Az egyházi státuszától és ennek minden anyagi és erkölcsi vonzatától 2011-ben megfosztott közösség ezzel szolidaritását fejezi ki, és csatlakozik azokhoz a szervezetekhez, amelyek már korábban kinyilvánították hasonló szándékukat, illetve hasonló döntést fontolgatnak.
forrás: BetOrim

8. 08.02.2014 Béke-Shalom Baráti Társaság
a 34 tagú szervezet a csütörtöki közgyűlésen egy ellenszavazat mellett döntött arról, hogy visszautasítja a kormány civil alap pályázatán elnyert támogatást.
Indoklásaként az elnök azt mondta, a támogatást a megemlékezések körül kialakult politikai helyzet miatt nem fogadják el. A kormány kettős beszédet alkalmaz, mást mond Brüsszelben és Magyarországon, és másként is cselekszik – fogalmazott Siklósi Vilmos.
tovább: NOL

9. 09.02.2014 Hanoar Hatizoni Magyarország
A Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 pályázaton elnyert 3,7 millió forintot nem fogadjuk el, a pályázati forrás felhasználása helyett más, méltóbb módon fogunk megemlékezni a II. Világháború áldozatairól. Döntésünkkel szeretnénk csatlakozni azokhoz a civil szervezetekhez, egyházakhoz és magánszemélyekhez, akik az eddigiekben kifejezték aggodalmukat a társadalmi párbeszéd hiányával és a Magyar Kormány pozíciójával kapcsolatban.
tovább: Hanoar.hu

10. 10.02.2012 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége
A MEASZ is csatlakozik a MAZSIHISZ bojkottjához, s visszautasítja a holokausztpályázatra a Magyar Kormánytól kapott 2 millió Ft-ot ameddig a kormány politikájában érdemi váltást nem tapasztal. A MEASZ a tervezett holokauszt megemlékezéseit igyekszik megvalósítani.
A MEASZ felháborítónak tartja, hogy az Orbán vezette kétharmad nem tiltja meg, hogy újnáci egyenruhákban masírozhassanak Budapest utcáin és ezzel félelmet keltsenek sok emberben. A MEASZ ismét felszólítja a kormányt, ne építse meg a náci emlékművet.
tovább: Antifasiszta

11. 10.02.2014 Garai Róbert
“A kormány történelemhamisítása azonban mélyen sérti az áldozatokat, hittestvéreimet, családomat és személyemet, mint túlélőt. A tervezett emlékműben megnyilvánuló hazugság, Szakály Sándor cinizmusa, Boross Péter arcpirító, a magyar zsidóságot kioktató kijelentései, Schmidt Máriának a Horthy korszakhoz való vonzódása, és ebből fakadó téveszméi világosan mutatják, hogy a jelenlegi kormányzat az Emlékévet a történelem átírására szeretné felhasználni.
Ezért az elnyert támogatást nem kívánom igénybe venni, azt visszautasítom.”
tovább: Szombat

12. 11.02.2014. József Attila Kör
A hivatalos állami emlékezetpolitika tehát olyan kontextust teremtett, amelyet idegennek tartunk a Magyar Holokauszt Emlékév és a szervezetünk által képviselt elvek szellemiségétől. A JAK éppen ezért úgy döntött, hogy csatlakozik a többi visszalépő pályázó mellé, s nem kívánja felhasználni a Civil Alap – 2014 pályázatán elnyert pénzösszeget.
forrás: Litera

13. 16.02. 2014 MAZSIKE
Amíg a kormányzat részéről a megbékélést szolgáló, a zsidóság egyetértését elnyerő válasz nem születik, addig a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület nem használja fel a Civil Alaptól elnyert támogatást. (…)
A jelenlegi helyzetben a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy ameddig a kormányzat részéről a fenti kérdésekben a megbékélést szolgáló, a zsidóság egyetértését elnyerő válasz nem születik, addig az elnyert támogatást nem használjuk fel.
tovább: MAZSIKE

14. 24.02.2014 Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Méltatlannak érezzük a nemzeti tragédiánkra való emlékezés körülményeit: nem csak az egyes botrányos esetek, hanem a Kormány által felvázolt narratíva miatt gondoljuk azt, hogy programjainkat nem az Emlékév hivatalos keretei között, hanem más forrásokból, még több önkéntes munkával valósítjuk meg.
tovább: nemma

15. 25.02.2014. Szépírók Társasága
Amennyiben a kormány nem helyezi össznemzeti alapra emlékezetpolitikáját, nem lép vissza  a Sorsok Háza és a megszállási emlékmű jelen tervétől, valamint nem váltja le a Veritas Intézet igazgatóját, tiltakozásul a Szépírók Társasága sem kívánja felhasználni a miniszterelnökség Civil Alap – 2014 Magyar Holokauszt-emlékév ’70 által kiírt pályázatán elnyert 1.500.000 forintot.
forrás: Litera

16. 01.03.2014 Somer Hacair Egyesület
Nem értünk egyet a kormány politikájával, mely a magyar állam felelősségét áthárító megnyilvánulásaival valótlan képet próbál festeni. Mélyen elítéljük a nyilvánvalóan hamis és a történelem hiteltelen megjelenítésén nyugvó kommunikációját, mert ártalmas az egész társadalomra nézve, nem fér össze a Holokauszt emlékév céljaival, egyszersmind kétségbe vonja és komolytalanná teszi az egész kezdeményezést.
forrás: Hasomer Hacair Magyarország

17. 06.03.2014. Magyar Színházi Társaság
A Magyar Színházi Társaság elnöksége csatlakozik azokhoz a civil művészeti szervezetekhez, amelyek lelkiismereti okokból, a kormányzat holokauszttal kapcsolatos emlékezet-politikája miatt nem kívánják felhasználni a Magyar Holokauszt 2014 Emlékévre kiírt pályázaton elnyert támogatást.
forrás: Magyar Színházi Társaság

– – – –

English:
Several Jewish organizations in Hungary as a form of protest will not accept government grants for memorial events marking the 70th anniversary of the Holocaust.

The groups are protesting what they consider the state’s whitewashing of Hungary’s role in the Holocaust.

The organizations turning down the grants from the Civil Fund include the Frankel Leo synagogue in Budapest, the Budapest Jewish Summer Festival and the Jewish community in Nove Zamky, which is located over the border in Slovakia.

In a statement released Wednesday, the Frankel Synagogue Foundation said it decided to reject the funds to “draw attention” to several instances of what it called the state’s distortion of Holocaust history and the role of the regime of Miklos Horthy, who led Hungary into World War II as an ally of Nazi Germany.
more: JTA

Falsification of History, Loss of Trust:
Hungary’s Holocaust Year

Refusing to be associated with the government and its attempts to rewrite and falsify history on the occasion of Holocaust memorial Year in Hungary, some individuals, and some Jewish organisations have decided to return grants and other distinctions.

Leading Holocaust historian Randolph Braham wrote an open letter and asked to have his name removed from The Holocaust Memorial Centre in Budapest. The Guardian reported this on 26 January. I quote:

Braham said … the “straw that broke the camel’s back” leading to his decision was a government plan to erect a memorial commemorating the March 1944 invasion of Hungary by the Nazis. Braham said the memorial was “a cowardly attempt to detract attention from the Horthy regime’s involvement in the destruction of the Jews and to homogenize the Holocaust with the ‘suffering’ of the Hungarians a German occupation, as the record clearly shows, was not only unopposed but generally applauded.”

more: George Szirtes

Why Everyone Should Boycott Official 2014 Holocaust Commemorations in Hungary

It is incumbent upon everyone to support this extraordinary self-assertion by the official representatives of Hungarian Jewry by urging everyone involved to follow suit and boycott all official government sponsored commemorations of the Holocaust in 2014. That means every international dignitary, speaker, or guest invited by the Orban government to participate in the official Holocaust commemorations in 2014 should now express solidarity with the survivors of the Holocaust and their descendants in Hungary who have made the difficult but morally correct decision to boycott these events by declining the invitation.
more: drMandler

This entry was posted in EN, HU, tiltakozások and tagged , , , . Bookmark the permalink.