Randolph Braham visszaadta a kitüntetését

New York – Randolph Braham profeszor, a magyar holokausztkutatás legnagyobb alakja, nyílt levélben fordult a Holokauszt Emlékközpont vezetőihez, amelyben bejelentette, hogy visszaadja a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetését. Ezzel egyidőben visszavonja a nevét a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központról is, amely holnaptól nem viselheti Randolph Braham nevét. A döntés oka az a történelemhamisító kampány, amelynek célja a Horthy-korszak tisztára mosása. Az utolsó csepp az volt, hogy nemzeti emlékművet állítanak a német megszállásnak. Randolph Braham drámai lépése új fejezet az Orbán-rendszer történetében. A nemzetközlieg elismert Randolph Braham bejelentésének beláthatatlan következményei lesznek a holokauszt 70. évfordulkója előtt az Orbán-kormány megítélésére. Az alábbiakban szó szerint közöljük a világhírű kutató nyílt levelét.

2014. január 26

Tisztelt Szerkesztőség!

Tájékoztatásuk végett, mellékelten küldöm a Holokauszt Emlékközpont vezetőihez nyílt levelemet, amelyben kérem nevem eltávolítását a központ Téka és Információs Központjáról, és amellyel egyidejűleg visszaküldöm az általam kapott magas magyar állami kitüntetést a magyar hatóságoknak.

Üdvözlettel,

Randolph L. Braham

Kitüntetett érdemes professzor

Graduate Center/City University of New York

 

Nyílt levél

2014. január 26.

Dr. Haraszti György professzor úrnak, a Kuratórium Elnökének

Dr. Szita Szabolcs Igazgató úrnak

Holokauszt Emlékközpont

Páva utca 39.

H-1049 Budapest

Kedves György és Szabolcs,

Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy nevemet távolítsátok el a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról. Nehéz szívvel hoztam ezt a döntést azt követően, hogy a legújabb magyarországi fejleményeket nagy aggodalommal követtem. Megdöbbentett engem – és bizonyára másokat is – az elmúlt néhány év történelemhamisító kampánya, amelynek célja a Horthy-korszak tisztára mosása. Ide sorolom az alkotmány módosítását is, amely a későbbiek során elfogadott baljós intézkedéseket „törvényesítette”, és amellyel mentesíteni óhajtják Magyarországot annak az aktív szerepnek a felelőssége alól, amit közel 600 ezer zsidó hitű polgárának megsemmisítésében játszott. Döntésem meghozatalának poharában az utolsó cseppet az a kormányzati döntés jelentette, hogy nemzeti emlékművet állítsanak a német megszállásnak. Ezt gyáva kísérletnek tartom, hogy a figyelmet eltereljék a Horthy-rendszernek a zsidóság megsemmisítésében játszott szerepéről, és összemossák a holokausztot a magyarságnak azzal a „szenvedésével”, amelyet a német megszállás okozott, miközben ez utóbbiról történelmi tények bizonyítják, hogy ellenállás helyett inkább általános taps fogadott.

Megértem, hogy különböző politikai és gazdasági okok miatt a Holokauszt Emlékközpontot működtető vezetők nem akarnak, vagy nem tudnak szót emelni ez ellen az arcátlan történelemhamisító kurzus ellen. Másfelől, túlélőként – akinek szülei és sok családtagja is a meggyilkolt zsidók százezrei között volt –, nem maradhatok néma, de különösképpen szólnom kell, hiszen ez volt a sorsom, hogy életem jelentős részét a holokauszt történelmi tényeinek megőrzésének és megismertetésének szenteljem.

Ezennel visszaküldöm a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is, a Schmitt Pál államelnök által aláírt oklevéllel együtt, azzal a kéréssel, hogy ezeket továbbítsátok a megfelelő magyar hatóságoknak.

Randolph L. Braham

Graduate Center of the City University of New York

(New York-i Városi Egyetem Továbbképző Központja)

forrás: AmerikaiNépszava

This entry was posted in HU and tagged , , , . Bookmark the permalink.