Rui Tavares: Levél a magyar és európai polgárokhoz

Kedves magyar polgárok!

Kedves európai uniós polgártársaim!

Olyan országból származom, ahol egy autoriter hatalom döntött sorsunkról 48 éven át. 12 évvel a diktatúra vége után Portugália csatlakozott az Európai Unióhoz, és megszilárdítottuk hazánkban a demokráciát, amelyre oly sok ember vágyott oly hosszú ideje.

Az Önök országa, Magyarország is egy szörnyű rezsim uralma alatt szenvedett több mint 40 évig. 1989-ben azonban végre felszabadult a kommunista diktatúra alól, és másfél évtized múlva csatlakozott az Európai Unióhoz.

Az Európai Unió sem tökéletes, de a fő célja mindannyiunk érdekét szolgálja – és kifejezetten azokét, akiknek a hazája a miénkhez hasonlóan sok éven át egyedül nézett szembe egy diktatórikus hatalom terrorjával.  Közös törekvéseink alapját a 2009-ben elfogadott Szerződés az Európai Unióról 2. cikke tartalmazza, amely kimondja, hogy “az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.” A cikk így folytatódik: „Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” Magyarországot mindig példaként emlegetik a 2. cikk megalkotásához vezető folyamattal kapcsolatban, hiszen aktívan részt vett a cikk megszövegezésében, amelyben az EU először deklarálta az alapvető értékei iránti elköteleződését. Magyarország elsőként ratifikálta az új szerződést a tagállamok közül.

A demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok előmozdítása az Unió első számú célja a Szerződés 3. cikke szerint. Létezik még egy nagyon fontos elem, a 4. cikk, melyet az Önök kormánya is sokszor idéz: “Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét […] A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását.”

Az Európai Unió szerződései 2009 decemberében léptek hatályba, és azóta a tagállamoknak, az európai intézményeknek és nekünk, európai polgároknak tiszteletben kell tartanunk ezt az új jogi alapvetést.

2012 februárjában az új jogi kereteknek megfelelően az Európai Parlament úgy döntött, hogy jelentést készít az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon. Mint minden hivatalos dokumentum esetében, amely az Európai Parlamentben készül, a demokratikusan megválasztott képviselők többsége határozott ennek a jelentésnek az elfogadásáról is. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy a 2009-es európai választások óta egyik parlamenti frakció sem rendelkezik a szavazatok többségével, habár a legnagyobb képviselőcsoport az Európai Néppárté, amelyhez a jelenlegi magyar kormánypárt is tartozik. Sokszor hallani, hogy az Európai Parlamentben jobboldali többség van, mások szerint meg baloldali többség. Ami igazán fontos, hogy a Parlament mind a 754 tagja komolyan vegye a felelősségét, és biztosítsa az 500 millió uniós polgár alapvető jogainak érvényesítését, tiszteletben tartását és megóvását.

Hungarian Spectrum

Rui Tavarez jelentéstervezete

 

This entry was posted in HU and tagged , . Bookmark the permalink.