Közérdekű adatigénylés: Bencsik Barnabás és Fabényi Júlia

Kovács Péter küldte ezt a közérdekű adatigénylést
Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Feladó: Kovács Péter
2013. május 20.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Fabényi Júlia és Bencsik Barnabás a Ludwig Múzeum igazgatói
posztjára benyújtott írásos pályázatát.

I n d o k l á s:

Mint a Ludwig Múzeum, az adófizetők közpénzéből gazdálkodó
közintézmény! A Ludwig vezetői pályázata körül kialakult média és
társadalmi érdeklődésre való tekintettel, szükséges a pályázatok
nyilvánossá tétele. Valamint a két pályázó tekintve ,hogy
közintézmény vezetői pozicióra pályáznak nem tekinthető
magánszemélynek, tehát közszereplő.
Ezen indokok alapján kérem az infotvben rőgzített határidő alatt
megküldeni részemre a pályázatokat. Felhívom figyelmét, hogy a
pályázati anyag nem tekinthető döntéselőkészítő anyag részeként,
csak a bíráló bizottság jegyzőkönyve tekinthető annak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 20.

Üdvözlettel:
Kovács Péter

Átlátszó.hu

This entry was posted in HU, occupy LUMÚ, occupy LUMU - HU and tagged . Bookmark the permalink.