A Szabad Művészek a Művészeti Összefogáshoz való csatlakozásról

A MÖ általi megkeresésre a SzM a következőket szeretné megosztani a nyilvánossággal:

A Szabad Művészek – mint a név is jelzi – egy szabad csoportosulás, amely tudatosan nélkülöz bármely intézményes és hierarchikus szerkezetet. Szolidáris, és támogató minden olyan kezdeményezéssel kapcsolatban, amely egybeesik céljaival: az MMA hegemóniájának megszüntetésével, valamint egy alapjaiban újragondolt és újjáépített magyar művészeti rendszer megvalósításával.
Üdvözöljük a Művészeti Összefogásra felszólító kezdeményezést, mivel a fenti célok megvalósításának elengedhetetlen feltétele a művészeti élet szereplőinek közös, társadalmi súllyal bíró fellépése. Ennek érdekében –  a direkt akcióink mellett – magunk is figyelmet fordítunk az új rendszer létrejöttét segítő háttéranyagok kidolgozására, ugyanakkor testületileg nem látjuk lehetségesnek a csatlakozást saját intézményes kereteink hiánya miatt.

Amennyiben a Művészeti Összefogás szervezetté alakul, a Szabad Művészek tagjai egyéni döntésük alapján szívesen csatlakoznak ahhoz,

Üdvözlettel,
SzM

This entry was posted in HU, szabad művészek and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to A Szabad Művészek a Művészeti Összefogáshoz való csatlakozásról

  1. Paizs Péter DLA says:

    Csatlakozom.
    I agree with MÖ.

  2. andras gal says:

    csatlakozom itt is

Comments are closed.