La transformació antidemocràtica a l’escena artística hungaresa.

Fes-ho córrer!

Darrerament , una serie de mesures legislatives han estat preses a Hongria destinades a canviar les estructures internes de les institucions artístiques així com el sistema de llur finançament. Aquestes mesures han portat a un grup d’artistes ultraconservador, la Acadèmia Hongaresa de les Arts (MMA), propera al govern de dretes, una posició de poder dominant. Tot això fa perillar l’autonomia i el funcionament democràtic de les institucions vinculades a l’art contemporani a Hongria.

El darrer novembre el gover va atorgar a la MMA un poder sense precedents que incloïa els drets exclusius de totes les decisions concernents a la política cultural, adjudicant per a aquesta finalitat un important pressupost.

El gener de 2012 la MMA fou incorporada com institució a la nova constitució o Llei Fonamental, el contingut de la qual ha estat criticada internacionalment.

La MMA, -creada al 1992 i des dels seus inicis, una asociació privada- exigeix ara als seus membres un „compromís nacional“, configurant-se així como una institució completament lleial al govern. En un procés sense cap tipus de transparència, la MMA ha passat de l’estatus d’associació privada a la d’organisme públic. Com a tal, ha obtingut un edifici a la seva disposició per a la seva seu i un pressupost considerable.

Més endavant, el govern va decicir enfortir encara més el rol estratègic de la MMA, atorgant a aquesta el dret exclusiu de decidir. Segons el comunicat del ministre, la MMA tindrà dret sobre les decisions que concerneixen a la concessió de premis nacionals, a la revisió del sistema de finançament cultural públic. Un sistema que fins al present havia estat gestionat per òrgans professionals representant les diferents especialitat artístiques, i ara està amenaçat de centralitzar-se i subordinar-se a una comunitat amb una ideologia molt concreta.

La MMA ha expressat la seva intenció d’assumir les funcions i les responsabilitats de l’estat, com la de tenir el dret d’intervenció al nombrament dels directors de les institucions culturals o museus, o el funcionament dels organismes profesionals.

A primers de gener de 2012, la Mücsarnok (Kunsthalle), de Budapest, la institució més simbólica de l’escena contemporània hongares, pasarà a estr controlada per la MMA, la qual dirigirà el programa de la institució així com els seus contingut. És a causa d’aquesta decisió oficial que, el director fins ara de la Mücsarnok, ha deixat el càrrec.

La legitimitat de la MMA, garantida des d’un punt de vista legal, no equival però a una legitimitat professional. La valoración del rol polític d’aquesta institució, l’ampliació del seu radi d’acció i l’augment del seu pressupost sense cap mena de consulta pública i professional, son totes accions que se han portat a terme d’una forma antidemocràtica. Així mateix, les retallades de pressupost en tots els àmbits de la cultura portaran a la mutilació i empobriment d’un escenari artístic esencialment variat.

Amb aquestes mesures, el Ministeri de Recursos Humans, en representació del govern hongarés ha cedit el dret de decisió sobre els afers més importants relacionats amb la política cultural del país a una asociació d’artistes. Una asociació, per altra banda, que es declara portaveu de la „cultura nacional“, tot oposant-se a una cultura que- rebutjant el control de l’estat i l’església- defensa l’autonomia i el rol social de l’art.

Tot això fa evident la política que s’està portant amb la finalitat de tenir un control sobre la cultura, així com la intenció –a base de regulacions legals- d’extingir la pluralitat de valors culturals del país.

Direcció Secció Hongaresa AICA / Asociació International de Critics d’Arte
nemma@autistici.org, ellenpolus@autistici.org., aicahu@freemail.hu

This entry was posted in CFC. Bookmark the permalink.