Ha a rendőrnek nincs arca, elvész a közhatalom felelőssége

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.656/2012/7. számú ítélet:

(…) Az indítványozó hírportálján nyilvánosságra hozta közfeladatot ellátó rendőrök képmását, akik polgári jogi pert indítottak a hírportál ellen. A bíróság az ítéletben megállapította a személyiségi jogok megsértését, mivel a közhatalmat gyakorló rendőr képmását nem tekintette közérdekből nyilvános adatnak.

rendor

Az indítványozó szerint azonban nem csak a közszereplőkkel, hanem a közfeladatot ellátó személyekkel kapcsolatban is tágabb a véleménynyilvánítás szabadsága, mint más személyeknél. Álláspontja szerint a rendőr – mint közhatalom gyakorló – e minőségével kapcsolatos véleménynyilvánítással szemben nem hivatkozhat alapvető jogaira. A bíróság tehát a rendőrök számára nyújtott polgári jogi személyiségvédelemmel alkotmányos indok nélkül korlátozta a véleménynyilvánításhoz való jogot és a sajtószabadságot.

az indoklás: AB

 

 

This entry was posted in HU and tagged , . Bookmark the permalink.