A német megszállási emlékmű feliratai

A Szabadság téren emelkedő német megszállás emlékművének feliratait, illetve az arról ma megjelent cikkeket, kommentárokat elolvasva úgy gondoltuk, jól jön egy nyelvi elemzés. A nyelvtan csak látszatra unalmas, de összefügg a tartalommal. A szöveg hibáiról beszélni nemcsak afféle filológusi nyafogás. (A középiskolák és egyetemek kommunikációja ezt nem hiteti el ugyan senkivel, a nyelvészkedés kerti örömökkel kecsegtető, sznobizmust reklámozó blognyelvészkedés sem, de ez egy másik történet.) Hogy ki mikor, milyen szót, szerkezetet használ, sokat elárul. Lássuk, a nap sztártémájában hányakat!

A magyar felirat úgy szól: „Az áldozatok emlékére”, az emlékmű alkotói pedig angolul, héberül, németül és oroszul is ráírták ezt. Vagy valami hasonlót. Hogy pontosan mit?


Fotó: rabbi.zsinagoga.net

A héber felirat

Az emlékművön jelenleg szereplő felirat a következő:

הקרבנות

לזכרם של

A felirat helytelen. Hogy helytelen, arra már felhívta a figyelmet Radnóti Zoltán, s az ő bejegyzése nyomán sebtében (eléggé sebtében…) kritizált a cink.hu-n Gazda Albert is, az angol és orosz feliratra tett megjegyzésekkel kiegészítve Radnóti írását.

De akkor sorjában. A héber feliraton a legnagyobb hiba az, hogy a két sort felcserélték, a helyes felirat az lenne:

לזכרם של

הקרבנות

– jelentése: „az áldozatok emlékére”. A felirat így nem teljes mondat, ez nem tragédia, értelmezhető. Egyes számban, valamint többes szám harmadik személyű birtokos szuffixum nélkül: ’לזכר של הקרבנות’ szintén helyes lenne.

Kényelmesebb és héberesebb megoldás lenne azonban birtokos esetben használni az áldozatokat, azaz jó lenne megmondani, kinek, minek az áldozatairól van szó. Nem kötelező (ahogy Radnóti állítja), de várjuk. Például a Radnóti Zoltán által ajánlott ’… קרבנות השואה’ kifejezés jobban esne a szemnek.

Hogy ez a megoldás miért nem játszik, arról később.

tovább: Pilpul

This entry was posted in HU and tagged , , . Bookmark the permalink.