A MODEM igazgatójának közleménye

Debrecen MJV Önkormányzatának Közgyűlése 2014. július 10-i ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el, amely a MODEM Nonprofit Kft megszüntetését, s ezzel párhuzamosan a Déri Múzeum új tagintézményének létrehozását javasolja. Az előterjesztés szerint ezzel a lépéssel „a kulturális szolgáltatások ésszerűsítését” érik el, valamint nagyobb mértékű állami támogatáshoz juthat a Déri Múzeum, illetve a Déri Múzeum jelentős modern és kortárs gyűjteménye is megfelelő kiállítóteret kap. Ezt az intézkedéstervet sietősen elhibázottnak, indoklását pedig különösen kétségesnek tartom, mégpedig az alábbiak miatt:

Az immár elfogadott szándéknyilatkozatot semmiféle egyeztetés, hatásvizsgálat nem előzte meg.

A MODEM a legjelentősebb vidéki kortárs képzőművészeti kiállítóhely, váltakozó kiállítások tereként, gazdag programkínálattal működő kulturális központ, számottevő és folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerrel. Az intézmény munkájának az alapja és értelme eddig az autonómia volt. A MODEM az elmúlt három évben 27 nagyszabású kiállítást rendezett, hiánypótló hazai és fontos nemzetközi tárlatokat, amelyeknek erőteljes szakmai és sajtóvisszhangjuk volt. Társművészeti programkínálatunk, kimagasló múzeumpedagógiai tevékenységünk, egyetemi gyakornoki programunk egyaránt a magyarországi kulturális decentralizáció fontos gyakorlati példájává tették intézményünket. Mindezt hasonló intézményekhez mérten kis létszámú, de országos viszonylatban is kvalifikált szakmai stábbal értük el. Véleményem szerint az önkormányzati szándéknyilatkozatban megfogalmazott cél: a közgyűjteményi státusz, s az ehhez kapcsolható állami támogatások elérése önerőből, összevonás nélkül, más úton is lehetséges.

A Déri Múzeumnak elismerten csupán a számadatokat tekintve van terjedelmes kortárs és modern anyaga.

A két intézmény profilja nyilvánvalóan különböző: a Déri Múzeum valóban fontos néprajzi és pl. egyiptomi gyűjteménnyel rendelkezik, kortárs és modern művészeti gyűjteménye azonban semmiképpen sem nevezhető kimagaslónak. Ugyanakkor a két intézmény eddigi együttműködése zavartalan és intenzív volt, egymás közelsége kölcsönös előnyökkel járt. A MODEM „betagozódásával” az eltérő nézőpontok izgalma, a sokszínűség tűnne el a városi kulturális kínálatból.  Ezen kívül a Déri Múzeum maga is számtalan, jól ismert gonddal küzd: a 2012-es újranyitás óta nem sikerült az állandó kiállításukat megnyitni, a problematikus felújítás kérdései máig rendezetlenek, nem készült még el az irodalmi állandó gyűjtemény a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum telephelyén sem, a legújabb hírek alapján pedig a múzeum legnagyobb vonzerejű műve, a Munkácsy-trilógia sem tartható immár egyben. Érdekes adalék a szándéknyilatkozathoz, hogy az intézmény jelenlegi vezetője éppen a nonprofit kft.-szerű működést tartja mintaszerűnek. Noha számos példa akad a hasonló összevont múzeumi szerkezetre országszerte, a MODEM esetében ez egyértelmű visszalépést jelentene. Az indoklásban szereplő modern és kortárs múzeumi gyűjteményről egyébként semmiféle adat vagy leírás sem szerepel az intézmény honlapján.

tovább:  Modem

This entry was posted in hírek, HU and tagged , , , . Bookmark the permalink.