A Thomas Kuhn Mozgalom kiáltványa

A Thomas Kuhn Mozgalmat a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) működésével elégedetlen hallgatók – a Hallgatói Hálózat ELTE BTK sejtjének tagjai, volt, jelenlegi és jövendőbeli HÖK-ösök – hozták létre a 2013. októberi MA-s képviselői választások előtt. A mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki egyetért alapelveinkkel, és vállalja, hogy megválasztása esetén képviselői munkáját is azok szerint végzi.

A HÖK elmúlt évekbeli tevékenységét méltatlannak tartjuk a Bölcsészkarhoz. Méltatlannak, mert nem volt képes ellensúlyozni a kormányzat értelmiség- és bölcsészellenes beszédmódját. Méltatlannak, mert vezetősége a képviselői munka során egy szélsőjobboldali párt érdekeitől korrumpálódott, mert listázta a hallgatókat és feljelentette az oktatókat, így megsértette a hallgatók emberi méltóságát és az oktatók oktatási szabadságát. Súlyos felelősség terheli a HÖK több vezetőjét is, de hogy a helyzet idáig fajulhatott, abban szerepet játszottak a HÖK működésére vonatkozó szabályozások hiányosságai is. Ezért valódi paradigmaváltást csak akkor érhetünk el, ha egyszerre váltjuk le a hiteltelenné vált vezetőket és azt a működésmódot, mely lehetővé tette, hogy a hallgatók érdemi ellenőrzése nélkül viseljék tisztségüket.

Meg kell teremtenünk a HÖK működésének teljes nyilvánosságát, mert kizárólag így garantálható, hogy képviselőink valóban a választók akarata szerint dolgozzanak. Kezdeményezzük ezért, hogy Ta hallgatók minden hallgatói önkormányzati ülésről (Küldöttgyűlés, elnökségi ülés, IK, SZHÉK ülések) előzetes tájékoztatást, a döntéshozatal során pedig felszólalási jogot kapjanak. Kezdeményezzük továbbá a zárt ülések lehetőségének megszüntetését. Fontosnak tartjuk a megszületett döntések és a gazdálkodási adatok nyilvános közzétételét, az elnökségtől független hallgatói média létrehozását.

Meg kell teremtenünk a valódi érdekképviselet feltételeit, hogy se a kari, se az egyetemi vezetés, se az oktatási kormányzat ne érvényesíthesse akaratát a felsőoktatás legfőbb szereplőivel, a hallgatókkal szemben. Ezért vállaljuk, hogy minden döntéshozatali fórum előtt kikérjük és közvetítjük választóink véleményét, munkánkról pedig folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatóságot. Véleményünket megalkuvás nélkül képviselni fogjuk a HÖK valamennyi szintjén, illetve az oktatókkal, egyetemi vezetőkkel és a kormányzattal szemben is. Megteremtjük a HÖK-ön és az egyetemen belül folyó viták nyilvánosságát, hiszen a vélemények ütköztetése, a kompromisszumok kidolgozása nem gyengíti, éppen hogy lehetővé teszi a hallgatói érdekek képviseletét. Ellenezni fogunk minden olyan rendelkezést, mely a HÖK elnökének, elnökségének kezébe túlzott hatalmat adna.

tovább: thomaskuhn.blog

This entry was posted in HU, szolidaritás and tagged , . Bookmark the permalink.