Törvényjavaslat a MMA-törvény módosításáról

A Javaslat a 2011-ben megalakult Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA)
kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében a 2012. év végén eszközölt kormányzati intézkedések folytatásaképpen –az MMA kezdeményezésére –, a köztestület Magyar Tudományos Akadémiával (a továbbiakban: MTA) egyenrangú státusza megteremtésének célját tartva szem előtt az MMA rendes és levelező tagjai jogegyenlőségének biztosítására, a köztestület társadalmasítására, továbbá művészetelméleti szakemberek köztestületi taggá választhatóságára tesz javaslatot.

parlament.hu

This entry was posted in hírek, HU and tagged , , . Bookmark the permalink.