Jogvédelem romló jogállamban

Ma Magyarországon az alkotmányos demokrácia zsugorodik. A jogállami intézmények, amelyeknek az volna a feladatuk, hogy az állampolgári szabadságot védjék az illetéktelen, elsősorban állami beavatkozással szemben, egyre kevésbé képesek betölteni eredeti funkciójukat. A kormányzat, kétharmados felhatalmazását cinikusan felhasználva, felszámolja, kiheréli vagy a saját befolyása alá vonja a jogvédelmi intézményeket annak érdekében, hogy azok inkább a hatalmat védjék a polgárok jogai helyett.

A TASZ azonban, jogvédő szervezetként, a szűkülő demokrácia körülményei között sem adhatja fel azt a célját, hogy folyamatosan őrizze a szabadságjogokat az olyan illetéktelen beavatkozásokkal szemben (is), amelyek még egy jól működő demokráciában is előfordulnak. Ennek érdekében éppúgy igénybe kell vegye és ki kell használja azokat a jogi lehetőségeket, amelyek a rosszul működő demokráciában is rendelkezésre állnak – ilyen pl. a bírói út. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy amikor a fékek és ellensúlyok rendszere megbillen, a jogállami garanciák leépülnek, akkor a jogvédő szervezet dolga is nehezebb, mert ez a helyzet az intézményekhez való viszony újragondolását is megkívánja. Jól működő alkotmányos demokráciában az illegitim állami aktus a kivétel, a határeset – a leépülő demokráciában azonban az illegitim működés akár intézményesedhet is.

Intézmények bojkottálása

Az intézményesülő illegitim működés akár annak lehetőségét is felveti, hogy a jogállamiság mellett elkötelezett jogvédő bojkottálja azokat az intézményeket, amelyek nem egyeztethetők össze az államot legitimáló elvekkel. Az illegitim intézményektől való tartózkodás igazolásában éppúgy az alkotmányos demokrácia iránti elkötelezettség játszik főszerepet, mint a polgári engedetlenség igazolásában. A polgári engedetlenséget ugyanis, szemben a jogsértés egyéb formáival, az alkotmányos demokrácia elveire való hivatkozás igazolja. Nevezetesen az, hogy az állam elsőrendű kötelezettsége az állampolgári szabadság tiszteletben tartása és védelme, valamint az, hogy a polgár nem kerülhet olyan helyzetbe, amelyben a jognak való engedelmesség a lelkiismeretével ellentétes tettek végrehajtására kényszeríti őt. Ennek a szabadságnak a biztosítása miatt érdemes elismerésre az alkotmányos demokrácia, és a polgári engedetlenkedő ugyanarra a szabadságra apellál, amelynek biztosítását joggal várja el az alkotmányos demokráciától. Aki a lelkiismeretére hallgatva az engedetlenséget választja, az éppen azokra a morális elvekre hivatkozik, amelyek az állami cselekvést is legitimálják.

TASZ

 

This entry was posted in HU, taktika/tactics and tagged , . Bookmark the permalink.