208/2013. kormányrendelet

A Magyar Közlönyben 2013. évi 98. számában megjelent  a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. kormányrendeletet, amely az MMA tagjain kívül az elhunyt rendes és levelező tagok hozzátartozói számára is havi járadékot biztosít.

A kormányrendelet szerint az elhunyt rendes és levelező tag az elhunyttal a halálakor együtt élő házastársa, élettársa és az árvái is úgynevezett akadémiai hozzátartozói ellátást kaphatnak. A járadék folyósítására az igénybejelentés után az MMA Titkárságának határozata alapján kerülhet sor.

Az ideiglenes özvegyi ellátás öt évig, míg az árvaellátás a gyerek 16. életévének betöltése napjáig folyósítható. De ha a gyerek nappali képzésben tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb 25 éves korig is jár. Az ideiglenes özvegyi ellátás, valamint az árvaellátás összege megegyezik a Magyar Tudományos Akadémia által folyósított hasonló hozzátartozói ellátások mindenkori összegével.

>> Magyar Közlöny, 2013. évi 98. szám

This entry was posted in történet and tagged , , . Bookmark the permalink.