Pink Block 2013 – Call for Support // Gyere velünk a Rózsaszín Blokkba a 2013-as Budapest Pride-on!

Dear Comrades,

We are writing to request support at this summer’s Budapest Pride that takes place on Saturday the 6th of July. The Radical Queer Affinity Collective (RQAC) and RoR Budapest would like to collaborate with you to create a Pink Block.

What we envision: a well organized Pink Block, made up of autonomous groups of comrades who are well prepared and take the streets with a common tactical understanding of what we are there for.

We stand against capitalism!

Corporate political fronts are a result of lobbying efforts conducted by and for the rich, those who substantially benefit from social and economic hierarchy. In the case of queer political fronts, influential lobbying groups include the Human Rights Campaign (HRC) and similar liberal reformist organizations that do not challenge authoritarian social structures. This is why less-privileged queers—such as Trans* people, undocumented queers, refugees and queer people of color—are all too often abandoned amidst precarity and violence by these powerful organizations’ political moves. Such front groups are legally categorized as non-profit corporations and organized on a mass scale, often at the national or regional level. They collaborate with political parties and other undemocratic groups that claim to represent our struggle. They are quick to compromise and always appeal to the state rather than admit that nobody can represent us but ourselves. We say NO! to corporate-capitalist exploitation of LGBTQIAA politics!

We are unwaveringly anti-fascist!

Hungary has some of the most powerful extreme right groups in Europe. They are not just in parliament, but everywhere on the streets. They spread violence, from everyday harassment and aggressions to mass mobilizations against Pride. Since a few years, the march has always been attacked by neo-nazis, and so the police had to ‘secure’ the Pride route with several rows of fences, sealing off almost the entire centre for the whole day. This situation adds to the general antipathy of the population towards this event. Instead of seeing the neo-nazi violent behaviour as the source of this disruption, people blame the Pride. We protest against this massive securitization of the march, which acts in our disadvantage more than helps us. We want to stand against the extreme right every day – not just once per year, openly in the streets, not behind a police fence!  The neo-nazis are not only a threat for us, but their violence affects all social communities which do not adhere to their ‘norms’. We stand in solidarity with these communities, and ask for a common front against fascism in Hungary and everywhere else. Our anti-fascism does not emerge from the liberal fear of conflict and ‘extreme’ positions; it comes from our hearts, from our solidarity with those who struggle against neo-nazis every day, and especially from our belief that the system that encourages heteronormativity, sexism, patriarchy, domestic violence and exploitation is the same system that encourages and benefits from the rise of the extreme right. The Pink Block stands firmly against the extreme right! (…)

A Radical Queer Affinity Collective és a Rhythms of Resistance Budapest az idei pride felvonuláson is szeretne egy jól látható rózsaszín blokkot alkotni, és nagyon örülünk, ha te is csatlakozol hozzánk!

Úgy gondoljuk, egy autonóm csoportok és felkészült aktivisták alkotta, jól szervezett rószaszín blokk jobb lehetőséget ad, hogy hatékony közös taktikát alakítsunk ki, és kiálljunk azokért a célokért, amelyek miatt utcára vonulunk.

A kapitalizmus ellen vagyunk!

A nagypolitika frontvonalait lobbitevékenységek alakítják, melyeket a pénzes csoportok folytatnak saját érdekükben – olyanok, akik alapvetően profitálnak a gazdasági és társadalmi hierarchiából. Például a kvír politika esetében befolyásos érdekképviseleti csoportok, mint a Human Rights Campaign (HRC) és hasonló liberális reformista szervezetek, melyek nem támadják a tekintélyelvű társadalmi struktúrákat. Emiatt a kevésbé privilegizált kvíreket – a transz* embereket, feketemunkás kvíreket, menekülteket és nem fehér kvíreket – ezen a nagy szervezetek politikai tevékenysége túl gyakran magukra hagyja az őket érő veszélyekkel és erőszakkal szemben. Ezek a befolyásos, jogilag non-profit társaságok tömegméretekben szerveződnek, gyakran országos vagy regionális szinten. Együttműködnek a politikai pártokkal, és más nem demokratikus csoportokkal, akik önjelölt módon képviselik az ügyünket. Ők könnyen megalkusznak és kiszolgálják az állam érdekeit, elfeledkezve róla, hogy senki nem képviselhet minket, kizárólag mi magunk. Nemet mondunk tehát az LGBTQIAA politika kapitalista-korporatív kizsákmányolására!

A fasizmus ellen vagyunk!

Magyarországon meglehetősen erős szélsőjobboldali mozgalom tevékenykedik. Nem csak a parlamentben, hanem az utcán is, szinte mindenütt jelen vannak. Erőszakra tanítják az embereket, mindennapos zaklatásokkal és agresszióval, és tömegmozgósítással készülnek az LMBT pride ellen. 2007 óta a felvonulást minden éveben megtámadták a nácik, emiatt a rendőrségnek muszáj volt „biztosítania” az útvonalat dupla kerítéssel, ezzel teljesen elszigetelve minket a külvilágtól, és lezárva a belvárost szinte egy teljes napra. Ez a helyzet csak ráerősít a közvélemény általános ellenérzésére az eseménnyel kapcsolatban. Ahelyett, hogy a nácik erőszakos viselkedését látnák a kellemetlenség forrásaként, a felvonulást okolják. Ezért mi tiltakozunk a kiterjedt óvintézkedések ellen, mert ez többet árt nekünk, mint használ. Minden egyes nap a szélsőjobb ellen vagyunk – nem csak ezen az egy napon – és nem csak rendőrkordonok mögül, hanem nyíltan az utcán! A nácik nem csak ránk jelentenek veszélyt, hanem minden egyes közösségre, amely nem felel meg az ő „ízlésüknek”. Mi szolidárisak vagyunk ezekkel a közösségekkel, és szeretnénk velük együtt fellépni a fasizmus ellen, Magyarországon, és mindenhol máshol. A mi antifasizmusunk nem a liberálisok konfliktustól és szélsőségektől való félelméből táplálkozik; a szívünkből jön, az együttérzésből mindazokkal, akik nap mint nap szembesülnek a fasiszta elnyomással; és különösen mert úgy gondoljuk, hogy a rendszer, amely támogatja a heteronormativitást, szexizmust, patriarchátust, családon belüli erőszakot és kizsákmányolást, az ugyanaz a rendszer, amely a szélsőjobb erősödéséből profitál. A Rózsaszín Blokk tehát határozottan a szélsőjobb ellen van! (…)

RQAC

This entry was posted in EN, HU, international solidarity, szolidaritás and tagged , . Bookmark the permalink.