Nyílt levél Balog Zoltánhoz

transzparenciat

Tekintettel arra, hogy Magyarországon az önkényes jogalkotók által létrehozott jogi szabályozás az utóbbi években egyre inkább a döntéshozói folyamatok nyilvánosságának kiszorítására irányul, és a Ludwig Múzeum igazgatói pályázatának lebonyolítása is ennek jegyében zajlik,
a Szabad Művészek a következő nyilvános követelést intézi
Balog Zoltán miniszterhez:

Balog Zoltán
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Miniszter Úr,

Április 19-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma által összeállított szakmai bizottság meghallgatta a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum március elsején kiírt igazgatói pályázatára jelentkezőket: Bencsik Barnabást és Fabényi Júliát.

A bizottság tagjaival kötött szerződés az alábbi titkosításra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazta:

“TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum  igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására kiírt pályázat Bíráló Bizottsági tagja részéről

Nyilatkozom, hogy a mai napon a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói beosztásának ellátására kiírt pályázatra beérkezett pályázati anyagokat egy másolati példányban átvettem, tudomásul veszem, hogy a pályázati anyagokban szereplő személyes adatok és egyéb információk, illetve a Bíráló Bizottság ülésén elhangzottak, továbbá a Bizottság álláspontja tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terhel. Kijelentem, hogy a pályázati anyagokról másolatot nem készítek, az eljárás befejeződésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztálya részére a nálam lévő anyagokat visszaadom.”

Mivel a tikosítás eszközének szerepeltetését az eljárásban semmi nem indokolja, követeljük annak feloldását és a meghallgatás teljes jegyzőkönyvének azonnali nyilvánossá tételét!

ÁTLÁTHATÓSÁGOT A KULTURÁLIS DÖNTÉSEKBEN!
TRANSZPARENS KÖZÉLETET!

Szabad Művészek
Budapest, 2013.05.02.

 

This entry was posted in HU. Bookmark the permalink.