„Nemzetek Európája” – Az etnonacionalista nemzetkoncepció és annak demokratikus alternatívája

Marsovszky Magdolna: a Fulda University of Applied Sciences óaradója, a Villigster Forschungsforum zu Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus e.V. tagja és a magyarországi Polgárjogi Mozgalom a Köztarsaságért vezetőségi tagja. Kultúrpolitikus, korábban tíz éven át a Németországi Kultúrpolitikai Társaság Bajor szekciójának vezetőségi tagja.

A fasizmusok kultúrájának lételeme a népnemzeti, etnikai nemzetkoncepció, vagy az etnonacionalizmus (a fasizmus definíciójával kapcsolatban vö. pl. GRIFFIN 2003). A magyarországi kultúrának központi eleme az a felfogás, amely szerint létezne egy „magyarság” mint etnikailag homogén népnemzeti közösség (újabban vérközösség), amelynek lenne összetartó, kohéziós ereje. Az etnonacionalista, etnikai nemzetkoncepció-kutatások szerint fajelméletes koncepció részeként fogható fel (HOLZ 2001:145). Az Orbán-kormány és a Jobbik nemzetkoncepciója etnonacionalista, amelyben a nép mint etnikai nemzetközösség (németül: Volksgemeinschaft, angolul: national-racial community [Roger Griffin fasizmuskutató forditása]) jelenik meg, s ez a társadalom gyűlöletes, kirekesztéses kultúráját erősíti.
I. rész – galamus.hu

Írásom első részében leírtam, hogy az Orbán-kormány és a Jobbik nemzetkoncepciója fajelméletes koncepció, strukturálisan, szakkifejezéssel, az európai Új Jobboldal (köznyelven szélsőjobb) ideológiájába illik, és ezt a megállapításomat a jellemző strukturális elemek felsorolásával támasztottam alá. Ezek: az etnopluralizmus, valamint a völkisch-népnemzeti ideológia. Írásom második részében folytatom a jellemző strukturális elemek felsorolását, majd a harmadik részben demokratikus alternatívát kínálok.
II. rész – galamus.hu

 

This entry was posted in HU and tagged , , . Bookmark the permalink.