1031/2013. kormányhatározat az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről

A Kormány 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozata az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes 2014–2020 között a budapesti Ötvenhatosok terén, a Városligetben valósuljon meg;
1.2. egyetért azzal, hogy az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesben az alábbi intézmények nyerjenek
elhelyezést:
a) a Néprajzi Múzeum, a Kúria eredeti bírósági funkciójának mielőbbi helyreállítása érdekében;
b) a Magyar Fotográfiai Múzeum;
c) az Új Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeinek újraegyesítése érdekében;
d) a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, az Új Nemzeti Galéria épületében;
e) a Magyar Zene Háza;
f) a Magyar Építészeti Múzeum;
1.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét az 1.2. pont szerinti intézményeket befogadó épületegyüttesre vonatkozó nemzetközi építészeti tervpályázat kiírásának előkészítésére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. június 30.


1.5. egyetért azzal, hogy a Szépművészeti Múzeumban elhelyezésre kerülő nemzeti és nemzetközi gyűjteményi anyag megfelelő bemutatása érdekében, az Új Nemzeti Galéria felépítésével egyidejűleg kerüljön sor a Szépművészeti Múzeum II. világháborúban súlyosan megsérült, és azóta zárva tartó Román Csarnokának rekonstrukciójára;
1.6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként készítse el a Városliget átfogó, a kulturális, továbbá a terület- és településrendezési szempontokat egységben kezelő hasznosítási koncepcióját, amely magába foglalja a Fővárosi Nagycirkusz új, városligeti elhelyezését is;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. április 30.
1.7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési és költségvetési időszakának tervezése során legyenek kiemelt figyelemmel az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításának finanszírozási szükségleteire; vizsgálják és határozzák meg közösen a bevonható források körét, az uniós támogatási források,
a központi költségvetés, továbbá a magántőke bevonásának lehetőségei és feltételei tekintetében egyaránt;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjék meg az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához szükséges ingatlanrészek tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez, azok állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedések előkészítését;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
1.9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1.3. pont szerinti tervpályázat kiírását követő 30 napon belül
1.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az 1.3. és 1.6. pontban  meghatározott feladatok teljesítése érdekében szükséges 98,6 millió forint, továbbá a tervpályázat lebonyolításához szükséges 154,4 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelős: az átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Felelős: az elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. március 31.


4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.

miniszterelnök

Forrás: Magyar Közlöny 15. szám
(2013. január 30.)

This entry was posted in hírek, történet and tagged , , . Bookmark the permalink.