FELVÉTELI FELHÍVÁS –

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM
MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETELMÉLETI SZAKKOLLÉGIUMÁBA

A szakkollégiumba az MKE valamennyi hallgatója jelentkezhet, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A szakkollégium azon hallgatók jelentkezését várja, akik szívesen vennének részt olyan kis csoportokban folyó szakmai munkában, amely az egyetemi struktúrától eltérő logikát követ. A közös érdeklődésen alapuló önszerveződő csoportok az oktatók segítségét igénybe véve, de nem oktatói irányítással maguk határozzák meg tevékenységüket.

A munkacsoportokba tagnak bármelyik egyetem hallgatója jelentkezhet (hogy interdiszciplináris együttműködések is lehetővé váljanak).

Szemben a hagyományos egyetemi modellel, ami az egyéni teljesítményen és ennek értékelésén alapul, mi egy munkacsoportokhoz kötött szakkollégiumi formát választottunk. Ez az alternatív modell egyéni aktivitásra épülő mikroközösségekből áll, amelyekben a szakmai párbeszéd, az egymás munkamódszereibe való belelátás, és a közös érdeklődési területek definiálása révén olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, amelyek a későbbiekben is használható mintaként szolgálhatnak. Ilyen lehet a kurátor-művész kapcsolat vagy a műtermen kívüli alkotói együttműködés.

link

This entry was posted in hírek, HU and tagged , . Bookmark the permalink.