„Amikor szolidaritást vállalunk a diákokkal, a jövő vezetői mellé állunk.”

A Roma Parlament felhívása!

Kedves Barátaink!
Tisztelt Cigány Közélet!

Szövetségesekre van szükségünk.
Kérek mindenkit, álljunk egységesen a diákok, az egyetemisták mellé, követeléseik teljesítésében.

Jól meg kell nézzük, 22 évvel a rendszerváltás után, ki mellé állhatunk oda, kiben csalódtunk, kikben csalódunk folyamatosan.
A pártokra nem számíthatunk.
Ők a faji előítéletes választóik foglyává váltak.
A faji előítéletesség társadalmi mértékű növekedésében az állami és pártpolitikának bűnös felelőssége van.

Magunkra és új szövetségesekre számíthatunk.
A diákok eredményes kiállása generációjuk tudáshoz, tanuláshoz kötődő jogáért meglepte az egész társadalmat, meglepte a kormányzó hatalmat.
Ultimátumot adtak a kormánynak, hat pontban összefoglalva követeléseiket!

1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját!
2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre!
3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat!
4. Töröljék el a hallgatói szerződést!
5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát!
6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély bejutni a felsőoktatásba.
A hat pont követelései lefedik a magyarországi cigányság érdekeit is.

Különösen a hatodik pontban foglalt követelés mellett van okunk kiállni, szolidaritást vállalni a diákok mozgalmával, egyben szolidaritást vállalva magunkkal is
.
A Magyar társadalom évtizedek óta antiszolidáris a cigánysággal, így a fiatalokkal is, amikor szó nélkül eltűri , hogy a cigány tanulók továbbtanulási esélyei ötvenszer, százszor kevesebbek, mint nem cigány kortársaiké.

A rezsim intézkedései a nemcigány lakosság tömegeit „cigányosítják”, amikor a létbizonytalanság, a nélkülözés, a kilátástalanság, a leszakadás az ő életük meghatározó életélménye, keserű tapasztalata is lett.
Mind az,,amiben eddig az állam, közmegegyezéssel, leginkább a cigányságot „részesítette”.

Most a tanuló ifjúság érzékelte időben, esélyei végletes csökkenését egy művelt, européer életre, a tehetsége és kreativitása megélésére, az életen át történő tanulásra.

Ez a generáció ragaszkodik ahhoz, hogy a tudás megszerzésén keresztül legyen eredményes és sikeres a saját életében, és a társadalom tagjaként.
Ez a célunk nekünk is, cigányoknak,amikor gyermekeinkre gondolunk.
Ez a generáció nem tűri, hogy életcéljaiban bárki az útjába álljon, és döntsön az életéről, az ő megkérdezése, jó meggyőződése ellenére.
Mi tűrtük, de tovább nem tűrhetjük.

Magyarországon senkinek nincs annyi oka csatlakozni a diákok mozgalmához, mint nekünk, cigányoknak.
Tekintettel a cigány fiatalok drámai továbbtanulási esélytelenségére.

Talán ez az új és romlatlan szolidaritás vezet el egy új társadalmi szövetséghez.

A cigány kisebbség számára és a többség számára is demokratikus Magyarország újjászületéséhez.

Amikor szolidaritást vállalunk a diákokkal, a jövő vezetői mellé állunk.

Bp. 2013. január. 14.

Zsigó Jenő

This entry was posted in hírek, HU, szolidaritás and tagged . Bookmark the permalink.