Bagi Zsolt: A tömeg hatalmáról

(Bagi Zsolt) Van a mai rendszerkritikai közbeszédben egy meggyőződés, miszerint a hatalom kritikára szorul, a mozgalomnak a hatalom ellenében kell fellépnie. Van egy másik is, amelyik azt gondolja mégiscsak be kell vele szennyeznie a kezét, hogy célt érjen, kompromisszumokra van szükség. Azonban mindkettőnek az a téveszme nyújtja az alapot, amely szerint a hatalom „szennyes”: vagy elnyomó vagy manipulatív vagy kizsákmányoló (a kizsákmányolás Marxnál se nem elnyomás se nem manipuláció: a kapitalista rendszer működési elve).

A tömeg erejével
Szubjektív reflexiók a diákmozgalomról

 

 

This entry was posted in szolidaritás, taktika/tactics and tagged , . Bookmark the permalink.