Kormányhatározat az MMA kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről

A Kormány 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozata a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről

A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében
1. egyetért a Nemzet Művésze díj MMA keretei között történő megalapításával, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az MMA elnökével együttműködésben készítse elő és a Kormány számára nyújtsa be a MagyarMűvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény vonatkozó módosítását, azzal, hogy egyidejűleg vizsgálja meg a Nemzet Színésze cím, a Magyar Mozgókép Mestere díj és a Magyar Állami Operaház Mesterművésze díj egyidejű megszüntetésének a lehetőségét, amennyiben e szakmai elismerésekben a Nemzet Művésze díj megalapításáig
részesített személyek a Nemzet Művésze díjra megalapításától kezdődően jogosulttá válhatnak, és ezzel összefüggésben – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – a fent említett szakmai elismerésekben részesítettek számára rendelkezésére álló költségvetési források MMA részére történő esetleges átcsoportosításának lehetőségét;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31. (a törvénytervezet előterjesztésére)

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az MMA elnökével együttműködésben tegyen javaslatot az MMA Nemzeti Kulturális Alap forrásainak felhasználásával kapcsolatos közreműködésének módjára, valamint – az érintett miniszterek és a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos bevonásával, a Nemzeti Média- és Hírközlési  Hatóság elnökével együttműködésben – vizsgálja meg a kulturális mecenatúra rendszer működését, különösen a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap kulturális, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap filmes pályázati
forrásai terhére folyósított művészeti célú támogatásokat, a rendszerszerű működés és együttműködési felületek kialakításának lehetőségére figyelemmel, az esetleges párhuzamosságok megszüntetése érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos
Határidő: 2013. október 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MMA elnökével együttműködésben intézkedjen az MMA által létrehozni tervezett művészetelméleti kutatóintézet elhelyezésére alkalmas, az állam tulajdonában lévő budapesti, belvárosi ingatlan(ok) feltérképezése érdekében, és tegyen javaslatot a megfelelő ingatlanMMAtulajdonába adására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Forrás: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 183. szám

This entry was posted in hírek, HU, történet and tagged , , , , . Bookmark the permalink.