FKSE állásfoglalás

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület álláspontja a kultúrát érintő átalakításokkal kapcsolatban

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület feladata tagjainak érdekképviselete a mindenkori magyarországi és nemzetközi kulturális intézményrendszer viszonylatában: a fiatal művészek munkafeltételeinek javítása, bemutatkozásának és szakmai fejlődésének elősegítése. Ebben a feladatkörében az Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége szakmailag indokolatlannak, átgondolatlannak és a kulturális közéletre károsnak ítéli az elmúlt hetek intézményi átalakításait.

A Magyar Művészeti Akadémia aránytalan hatalomhoz juttatása a kultúra támogatási rendszerének központosításához vezet, aláássa a demokratikus alapértékeket és sérti a művészet szabadságához való elidegeníthetetlen jogot, ezzel megfosztva a kortárs képzőművészetet relevanciájától, a kortárs kultúrában betöltött meghatározó szerepétől, valamint értelmező kapacitásától.

A Magyar Művészeti Akadémia köztestületté emelése és domináns kultúrpolitikai hatalommal való felruházása elleni tiltakozását kifejezendő, az Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület részt vesz a Humán Platform megmozdulásain, tájékoztatja tagjait a témában zajló vitáról, és tagjai rendelkezésére bocsájtja infrastruktúráját, hogy véleményt alkothassanak és nyilváníthassanak a kulturális támogatási rendszer kérdéseiben.

Budapest, 2012.12.18.

A vezetőség tagjai:
Borsos János, Brückner János, Fenyvesi Orsolya, Hajdu Zsolt, Pacsika Márton,
Polyák Levente, Radics Márk, Rózsás Lívia, Sárvári Zita, Tábori András

Forrás: FKSE

This entry was posted in hírek, tiltakozások and tagged , , . Bookmark the permalink.